Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pogosto vprašanje

Ali se kot druga listina, ki po določbah 56. člena ZGO-1 izkazuje pravico za gradnjo, lahko šteje overjeno soglasje lastnika nepremičnine prek katere potekajo komunalni priključki oziroma pogodba za poseg v tujo nepremičnino? Ali mora soglasje oziroma pogodbo overiti izključno notar ali pa se lahko to opravi na upravni enoti?
Ne. Investitor mora z lastnikom takšnega zemljišča skleniti pogodbo o ustanovitvi stvarne ali obligacijske pravice na tej nepremičnini. Kot dokazilo o pravici za gradnjo šteje notarsko overjena pogodba skupaj z dokazilom o vložitvi predloga za vpis pogodbe v zemljiško knjigo. Če gre za prekop javne ceste, pa zadostuje soglasje upravljavca oziroma lastnika ceste.
POVRATNE INFORMACIJE