Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pogosto vprašanje

Kaj po Zakonu o graditvi objektov velja kot dokazilo o pravici za gradnjo?

Za dokazilo o pravici za gradnjo veljajo:

  • izpisek iz zemljiške knjige, iz katerega je razvidno, da ima investitor na nepremičnini lastninsko ali kakšno drugo stvarno oziroma obligacijsko pravico, ki mu na njej omogoča gradnjo oziroma izvajanje del,
  • notarsko overjena pogodba z dokazilom o vložitvi predloga za vpis pogodbe o pridobitvi lastninske ali kakšne druge stvarne oziroma obligacijske pravice na določeni nepremičnini v zemljiško knjigo,
  • pravnomočna sodna ali upravna odločba, ki izkazuje pravico za gradnjo oziroma izvajanje dela na nepremičnini ali
  • druga listina, ki v skladu z zakonom izkazuje pravico za gradnjo oziroma izvajanje dela na določeni nepremičnini.
POVRATNE INFORMACIJE