Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Infrastruktura: Sklenitev pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice na območju državnih cest

Za izvajanje del na območju državnih cest morate pridobiti pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice.

Služnostna pravica je stvarna pravica na tuji stvari. Služnostna pravica na nepremičnini je pravica do uporabe tuje nepremičnine oziroma do zahteve od njenega lastnika, da opusti dejanja, ki bi jih sicer imel pravico izvrševati na svoji nepremičnini.

Vloga za pridobitev služnostne pravice

Vlogo vložite le v primeru, da kot investitor v sklopu gradnje ali obnove objekta gradite ali obnavljate tudi različne komunalne vode, kot so vodovod, elektrika, kanalizacija, telefonski kabel in podobno.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Vloga za sklenitev pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij pri ureditvi državne ceste

Vloga je namenjena vsem, ki nameravate na državni cesti izvajati nove prometne ureditve kot so krožna križišča, zavijalni pasovi, pločniki, kolesarske poti in avtobusna postajališča.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Kadar želite izvajati delav cestnem svetu, cestnem telesu, zračnem prostoru oziroma na parceli državne ceste (gradnja ali rekonstrukcija komunalnih vodov, cestnih priključkov ipd.), morate pridobiti pogodbo o ustanovitvi služnostne pravice. Za njeno pripravo je pristojna Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI).

Vlogo za pridobitev pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice je dolžan vložiti zainteresiran investitor oziroma njegov pooblaščeni zastopnik (pravna ali fizična oseba na podlagi pisnega pooblastila).

Ustanovitev služnostne pravice je odplačna. Višino enkratnega nadomestila za ustanovitev služnostne pravice na podlagi naročila DRSI ocenijo sodni cenilci ustrezne stroke.

Po sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice je investitor dolžan na svoje stroške overiti podpis zakonitega zastopnika Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo pri kateremkoli notarju in vložiti predlog za vknjižbo služnostne pravice v zemljiško knjigo, kar lahko v njegovem imenu stori notar ali druga oseba, ki ima pravico vložiti elektronski zemljiškoknjižni predlog.

POVRATNE INFORMACIJE