Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Kmetijska gospodarstva: Vpis v register kmetijskih gospodarstev

Register kmetijskih gospodarstev je zbirka podatkov o kmetijskih gospodarstvih v Republiki Sloveniji.

Vpis v register kmetijskih gospodarstev omogoča vodenje podatkov o kmetijskih gospodarstvih in uveljavljanje raznih pravic, kot so na primer ukrepi kmetijske politike.

Vloga za vpis v register kmetijskih gospodarstev

Vlogo za vpis kmetijskega gospodarstva oddate nosilci ob vpisu kmetijskega gospodarstva v register kmetijskih gospodarstev.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Vloga za vpis podatkov o planini oziroma skupnem pašniku v register kmetijskih gospodarstev

Obrazec s podatki o planini in skupnem pašniku se uporablja ob prvem vpisu kmetijskega gospodarstva s planino oziroma skupnim pašnikom v register kmetijskih gospodarstev (RKG) in za javljanje sprememb na planini oziroma skupnem pašniku v RKG.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Vloga za vpis podatkov o hmeljišču

Vlogo uporabite ob prvem vpisu v register kmetijskih gospodarstev (RKG), če se na kmetijskem gospodarstvu obdelujejo hmeljišča in za javljanje sprememb o hmeljišču v RKG.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Vloga za vpis podatkov o vinogradu

Vlogo uporabite ob prvem vpisu v register kmetijskih gospodarstev (RKG), če se na kmetijskem gospodarstvu obdelujejo vinogradi in za javljanje sprememb o vinogradu v RKG.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Vloga za vpis podatkov o intenzivnem sadovnjaku

Vlogo uporabite ob prvem vpisu v register kmetijskih gospodarstev (RKG), če se na kmetijskem gospodarstvu obdelujejo intenzivni sadovnjaki in za javljanje sprememb o intenzivnem sadovnjaku v RKG.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Vloga za vpis podatkov o ekstenzivnem sadovnjaku

Vlogo uporabite ob prvem vpisu v register kmetijskih gospodarstev (RKG), če se na kmetijskem gospodarstvu obdelujejo ekstenzivni sadovnjaki in za javljanje sprememb o ekstenzivnem sadovnjaku v RKG.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Vloga za vpis podatkov o oljčniku

Vlogo uporabite ob prvem vpisu v register kmetijskih gospodarstev (RKG), če se na kmetijskem gospodarstvu obdeluje oljčnik in za javljanje sprememb o oljčniku v RKG.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

V register kmetijskih gospodarstev (RKG) morate vpisati kmetijska gospodarstva na območju Republike Slovenije (RS), ki izpolnjujejo vsaj enega med naslednjimi pogoji:

 • v skladu s predpisi so zavezana za vpis v zbirke podatkov z delovnega področja ministrstva,
 • uveljavljajo finančne podpore ali kakršnekoli druge ukrepe kmetijske politike,
 • za opravljanje kmetijske dejavnosti so vpisana v uradne evidence ali registre,
 • v uporabi imajo najmanj 1 hektar zemljišč, ki po evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč sodijo med kmetijska zemljišča ali najmanj 0,1 hektarja oljčnikov, najmanj 0,2 hektarja intenzivnega sadovnjaka, 0,1 hektarja jagodičja ali lupinarja oziroma hmeljišče,
 • tržijo pridelke, ki jih pridelujete.


V RKG vodimo naslednje podatke o posameznih kmetijskih gospodarstvih:

 • nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je lahko pravna oseba, fizična oseba, agrarna ali pašna skupnost s pravico do uporabe zemljišč kmetijskega gospodarstva,
 • člani kmetije, ki so starejši od 15 let in živijo na istem stalnem prebivališču kot nosilec kmetije ali so sorodniki nosilca, ki na kmetiji delajo,
 • zaposleni na kmetiji, ki delo opravljajo na podlagi veljavne pogodbe o zaposlitvi,
 • namestnik nosilca kmetije (podatek je obvezen, če nameravate uveljavljati ukrepe kmetijske politike),
 • zemljišča, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo v uporabi
 • stalež rejnih živali in podobno.


Nosilec kmetijskega gospodarstva ste lahko:

 • popolnoma poslovno sposobne fizične osebe, ki niste samostojni podjetnik posameznik,
 • samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za kmetijsko ali kmetijsko in gozdarsko dejavnost,
 • pravne osebe, registrirane za kmetijsko ali kmetijsko in gozdarsko dejavnost,
 • društva, ki opravljate kmetijsko ali kmetijsko in gozdarsko dejavnost v skladu s predpisi, ki urejajo delovanje društev,
 • izobraževalne ustanove, ki se ukvarjate tudi s kmetijsko ali kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo,
 • registrirane verske skupnosti ali pravne osebe registriranih verskih skupnosti, ki se ukvarjate tudi s kmetijsko ali kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo,
 • agrarne skupnosti ali
 • pašne skupnosti.


Nosilci kmetij, ki so posebna oblika kmetijskega gospodarstva, ste lahko le fizične osebe, ki imate stalno prebivališče na območju Republike Slovenije.


Vpis članov kmetije, ki ne živijo na istem stalnem prebivališču kot nosilec, so pa nosilčevi sorodniki in delajo na kmetiji, morate nosilci kmetije urediti na upravni enoti. Za vpis je potrebno pridobiti soglasje člana kmetije. Kot člani kmetije se lahko poleg nosilčevega zakonca, osebe, s katero nosilec živi v zunajzakonski skupnosti, ali partnerja v registrirani istospolni skupnosti vpišejo tudi nosilčevi otroci, posvojenci in vnuki, nosilčevi starši, posvojitelji, stari starši, bratje in sestre nosilca kmetije, nosilčev tast in tašča, zet in snaha, otroci nosilčevega partnerja (pastorki) ter zakonec nosilčeve matere ali očeta.


Nosilec in član kmetije sta lahko pripisana samo na eno kmetijsko gospodarstvo, razen v primerih kmetij v postopku izbrisa in kmetij v postopku dedovanja, če je začasni skrbnik kmetije določen s sklepom sodišča.


Vpis zemljišč kmetijskega gospodarstva se izvede na upravni enoti ob prisotnosti nosilca kmetijskega gospodarstva. Na ortofoto posnetek se vrišejo meje posameznih grafičnih enot rab kmetijskega gospodarstva (GERK). Po končanem vrisu se soležni GERK-i istega kmetijskega gospodarstva povežejo v blok.

POVRATNE INFORMACIJE