Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Visoka in višja šola: Vpis v višjo strokovno šolo

Višješolski študijski programi so izrazito praktično naravnani, diplomante pa usposobijo za takojšnje delo v podjetju.

Po pridobljeni srednješolski izobrazbi lahko nadaljujete s študijem v dveletnih višjih strokovnih šolah.

Prijava za vpis v višjo strokovno šolo

Kandidati se za vpis na redni ali izredni študij na višjih strokovnih šolah prijavljajo preko spletne strani Višješolske prijavne službe, in sicer v dveh z razpisom določenih prijavnih rokih.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko

V višjo strokovno šolo se lahko vpišete, če ste opravili:

  • splošno ali poklicno maturo (ali zaključni izpit oziroma diplomo pred uvedbo poklicne mature) po programu gimnazije,
  • splošno ali poklicno maturo po kateremkoli programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe (tudi programu poklicno-tehniškega izobraževanja: to je po sistemu "3+2") ali
  • poklicni tečaj.

V višjo strokovno šolo se lahko vpišete tudi kandidati z opravljenim mojstrskim, delovodskim ali poslovodskim izpitom, če imate:

  • tri leta delovnih izkušenj in
  • opravljen preizkus znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika v obsegu in na način, ki sta določena za poklicno maturo.

Kandidati se za vpis na redni ali izredni študij na višjih strokovnih šolah prijavljate v dveh, z razpisom določenih prijavnih rokih.

Šole kandidate v izbirni postopek za vpis v študijski program uvrščajo po vrstnem redu, ki ste ga navedli v prijavnici za vpis v študijski program. Prednost imate kandidati, ki ste študijski program v prijavnici navedli na prvem mestu. Če ostanejo razpisana mesta nezapolnjena, v izbirni postopek uvrstijo kandidate, ki ste študijski program navedli na drugem mestu, nazadnje pa še kandidate, ki ste ta študijski program v prijavnici navedli na tretjem mestu.

POVRATNE INFORMACIJE