Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pogosto vprašanje

V 1. letniku srednje šole nisem prejemala Zoisove štipendije. Zanima ali je za pridobitev štipendije v 2. letniku dovolj povprečna ocena 4,53 in en izjemni dosežek (srebrno priznanje)?
Za pridobitev Zoisove štipendije po ZŠtip-1 morate poleg splošnih pogojev in izkazanega izjemnega dosežka izpolnjevati tudi pogoj glede povprečne ocene. Povprečna ocena v predhodnem šolskem letu mora biti najmanj 4,10 za dijake od drugega letnika dalje. Glede na to, da se vloge naknadno še rangirajo, podatka o tem, kolikšna mora biti povprečna ocena za pridobitev štipendije in koliko točk je potrebno doseči pri izjemnih dosežkih sedaj še ni mogoče posredovati.

Srebrno priznanje, ki je pridobljeno na področnem in ne na državnem tekmovanju, ne izpolnjuje pogojev, ki jih morajo izpolnjevati izjemni dosežki, kot to določa 6. člen Pravilnika o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Uradni list RS, št. 35/14).

Ustreznost posameznih izjemnih dosežkov se ugotavlja v samem postopku izključno na podlagi vloge in predloženih dokazil. Priložite dokazila o izjemnih dosežkih, ki jih uveljavljate, vključno z dokazili za vsak izjemni dosežek, da ta izpolnjuje predpisane pogoje. Gre za različna dokazila, iz katerih izhaja, da nek dosežek izpolnjuje predpisane pogoje in ga je možno upoštevati. Lahko so v obliki potrdil, uradnih informacij, izpisov iz uradnih evidenc, ipd., odvisno od posameznega dosežka. Če bo vloga nepopolna ali bomo potrebovali dodatna dokazila, boste pozvani k dopolnitvi vloge.
POVRATNE INFORMACIJE