Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Štipendije: Pridobitev Zoisove štipendije

Zoisove štipendije so namenjene dijakom, študentom ali udeležencem izobraževanja odraslih kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.

Vlagatelji, ki lahko pridobijo Zoisovo štipendijo, so tisti, ki:

  • prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja, ne glede na to, ali so v preteklosti prejemali Zoisovo štipendijo ali ne, ali
  • se vpisujejo v višji letnik izobraževalnega programa, pa v predhodnem letu niso prejemali Zoisove štipendije oziroma jim ta ni mirovala.

Vloga za dodelitev Zoisove štipendije

Vlogo izpolnijo polnoletni vlagatelji, v primeru mladoletnih otrok pa njihovi zakoniti zastopniki.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

PRIDOBITEV ZOISOVE ŠTIPENDIJE ZA DIJAKE

Zoisova štipendija za dijake
DIJAKI POGOJI ZA PRIDOBITEV POGOJI ZA NADALJNJE PREJEMANJE MESEČNA VIŠINA* MESEČNI DODATEK*

dijaki 1. letnika

(ob prehodu iz OŠ v srednjo šolo)

splošni pogoji

+

ustrezen izjemni dosežek

+

povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole najmanj 4,70 (za dijaka v prvem letniku)

vpis v višji letnik

+

ustrezen izjemni dosežek

ALI

vpis v višji letnik

+

povprečna ocena najmanj 4,10

*142,18 EUR

*284,35 EUR (za izobraževanje v tujini)

*94,78 EUR

(za štipendiste, ki bivajo izven kraja stalnega prebivališča)

*59,24 EUR

(za štipendiste s posebnimi potrebami)

dijaki od 2. letnika dalje

splošni pogoji

+

ustrezen izjemni dosežek

+

povprečna ocena v predhodnem šolskem letu najmanj 4,10 (za dijaka od drugega letnika dalje)

VEČ Pridobitev Zoisove štipendije Nadaljnje prejemanje po ZŠtip-1

* Zneski se usklajujejo na način in v roku, ki velja za transferje, v skladu z Zakonom o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, s spremembami in dopolnitvami). Navedeni zneski veljajo od 1. 3. 2023.

PRIDOBITEV ZOISOVE ŠTIPENDIJE ZA ŠTUDENTE

Zoisova štipendija za študente

ŠTUDENTI

POGOJI ZA PRIDOBITEV

POGOJI ZA NADALJNJE PREJEMANJE

MESEČNA VIŠINA*

MESEČNI DODATEK*

študenti 1. letnika (ob prehodu iz srednje šole na študij)

splošni pogoji

+

ustrezen izjemni dosežek

+

eno izmed sledečega:

  • zlata matura
  • povprečna ocena v zaključnem razredu srednje šole najmanj 4,10

vpis v višji letnik

+

ustrezen izjemni dosežek

ALI

vpis v višji letnik

+

povprečna ocena najmanj 8,50

*165,87 EUR

*331,75 EUR (za izobraževanje v tujini)

*94,78 EUR

(za štipendiste, ki bivajo izven kraja stalnega prebivališča)

59,24 EUR

(za štipendiste s posebnimi potrebami)

ostali študenti

splošni pogoji

+

ustrezen izjemni dosežek

+

eno izmed sledečega:

  • povprečna ocena v predhodnem študijskem letu najmanj 8,50
  • uvrstitev med najboljših 5 % študentov v generaciji

VEČ

Pridobitev Zoisove štipendije

Nadaljnje prejemanje po ZŠtip-1

* Zneski se usklajujejo na način in v roku, ki velja za transferje, v skladu z Zakonom o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, s spremembami in dopolnitvami). Navedeni zneski veljajo od 1. 3. 2023.

Tabeli sta informativne narave. Glede podrobnosti v zvezi z izpolnjevanjem posameznih pogojev je potrebno upoštevati posamezni javni razpis, ZŠtip-1 in na njegovi podlagi sprejeta Pravilnik o podeljevanju Zoisovih štipendij in Pravilnik o podeljevanju državnih štipendij (v delu, ki se uporablja tudi za Zoisove štipendije).


Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije vsako leto junija objavi javni razpis za dodelitev Zoisove štipendije na svoji spletni strani.

POVRATNE INFORMACIJE