Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Srednja šola: Brezplačen prilagojen prevoz za gibalno oviranega dijaka

Gibalno oviran dijak je tisti dijak, ki je z odločbo o usmeritvi opredeljen kot težje ali težko gibalno oviran ter ne more uporabljati javnega prevoza oziroma potrebuje prilagojen prevoz.

Postopek se prične pred začetkom šolskega leta oziroma v najkrajšem možnem času po nastali potrebi po prilagojenem prevozu.

Zahteva za brezplačen prilagojen prevoz gibalno oviranega dijaka

Dijak, ki je z odločbo o usmeritvi opredeljen kot težje ali težko gibalno oviran (ne more uporabljati javnega prevoza oziroma potrebuje prilagojen prevoz), lahko zahteva brezplačen prilagojen prevoz. Ne obstaja poseben obrazec.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Osebe, ki so opredeljene kot težje ali težko gibalno ovirane morajo vzgojno-izobraževalnemu zavodu, kjer se izobražujejo sporočiti naslednje podatke:

  • številko odločbe o usmeritvi, ki jo izda Zavod RS za šolstvo,
  • število kilometrov od kraja bivanja do kraja šolanja (v eno smer),
  • vrsto prevoza: dnevni / tedenski (bivanje v dijaškem domu)
  • izjava, da ne more uporabljati javnega prevoza oz. da potrebuje prilagojen prevoz (s prilagojenim vozilom)
  • izjava o tem, ali so pripravljeni prevoz izvesti starši upravičenca, v kolikor imajo potrdilo o homologaciji in ki se jim v tem primeru povrnejo potni stroški v obe smeri, ki ju opravijo z upravičencem.Prilagojen prevoz oseb, ki so z odločbo o usmeritvi opredeljene kot težje ali težko gibalno ovirane, subvencionira ministrstvo, pristojno za izobraževanje, na podlagi sklenjene pogodbe z vzgojno-izobraževalnim zavodom in prevoznikom, ki kot fizična ali pravna oseba opravlja dejavnost prevoza, in ki zadostuje kriterijem usposobljenosti. Pogodbo lahko sklene vzgojno-izobraževalni zavod tudi s starši dijaka, ki imajo prilagojeno vozilo in so pripravljeni voziti dijaka v šolo in nazaj domov.


POVRATNE INFORMACIJE