Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pogosto vprašanje

V kolikšnem času je potrebno zbrati 200 podpisov za ustanovitev stranke in kaj se zgodi, če podpisi niso zbrani pravočasno? Se lahko podpisi zbirajo ponovno?
Zakon o političnih strankah v 4. členu določa, da lahko stranko ustanovi najmanj 200 polnoletnih državljanov in državljank RS, ki podpišejo izjavo o ustanovitvi stranke, ustanovitelj stranke pa ne sme biti oseba, ki ji je vzeta poslovna sposobnost. Iz navedene določbe izhaja, da pri ustanovitvi politične stranke ne gre za zbiranje podpisov, niti za to ni določenega posebnega roka, ampak gre za ustanovitev združenja državljank in državljanov, ki bodo uresničevali svoje politične cilje, sprejete v programu stranke (npr. s sodelovanjem na volitvah). Šteje se, da je politična stranka ustanovljena, ko je podpisana in overjena dvestota ustanovna izjava. Šele takrat se lahko skliče ustanovni kongres stranke, na katerem se izvolijo organi stranke (predvsem izvršilni organ stranke in funkcionar, ki predstavlja in zastopa stranko v pravnem prometu) ter potrdita statut in program stranke. Po izvedenem ustanovnem kongresu pa zastopnik politične stranke lahko vloži vlogo za registracijo politične stranke pri registrskem organu (Ministrstvo za notranje zadeve).
POVRATNE INFORMACIJE