Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Verske skupnosti: Registracija verske skupnosti

Osebe istega verskega prepričanja imate pravico ustanoviti cerkev oziroma versko skupnost.

Postopek registracije cerkve ali druge verske skupnosti ureja Zakon o verski svobodi (ZVS). Določbe o registraciji se smiselno uporabljajo tudi za vpis spremembe v Register.

Vloga za registracijo cerkve ali druge verske skupnosti

Vlogo za registracijo verske skupnosti vloži njen zastopnik.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Versko skupnost lahko registrirate z najmanj deset polnoletnimi člani, ki so državljani Republike Slovenije ali tujci s prijavljenim stalnim bivališčem v Sloveniji.


Cerkve ali verske skupnosti ni dovoljeno registrirati pod naslednjimi pogoji:


  • če njen namen, cilji ali način izvajanja verskega nauka, poslanstva, obredov in drugih dejavnosti temelji na nasilju, uporablja nasilna sredstva ter ogroža življenje, zdravje in svoboščine pripadnikov verske skupnosti in drugih oseb,
  • spodbuja k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti, nestrpnosti, razpihovanju narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva oziroma spodbuja k nasilju ali vojni.

pravna podlaga

pristojni organ

POVRATNE INFORMACIJE