Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

VlogaVloga za registracijo cerkve ali druge verske skupnosti

Vlogo za registracijo verske skupnosti vloži njen zastopnik.

Navodila

 Vlogo lahko pripravite sami ali pa izpolnite neobvezni obrazec.

Vloga mora vsebovati:

 • ime cerkve oziroma verske skupnosti, ki mora biti izpisano v latinici, ne sme biti zavajajoče in se mora razlikovati od imen drugih cerkva in verskih skupnosti,
 • sedež in naslov cerkve oziroma verske skupnosti v Sloveniji,
 • odtis žiga, ki ga boste uporabljali v pravnem prometu,
 • kopijo potrdila o plačilu upravne takse.

Plačila takse so oproščene organizacije in posamezniki, ki jih navajata 23. in 24. člen Zakona o upravnih taksah.

Podatki za plačilo takse:

•    račun: SI 56 01100-1000315637
•    sklic: 11 33405-7111002-33400414

Plačevanje upravnih taks lahko brez stroškov plačilnih storitev opravite na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam.

Za oddajo vloge potrebujete
 • podatke o desetih članih verske skupnosti z njihovimi overjenimi podpisi (osebno ime, EMŠO ali datum rojstva, spol, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča),
 • podatke o zastopnikih verske skupnosti z njihovimi overjenimi podpisi (osebno ime, EMŠO ali datum rojstva, spol, državljanstvo in naslov stalnega ali začasnega prebivališča v Sloveniji),
 • opis temeljev verovanja v slovenskem jeziku, v katerem so opredeljeni verski nauk in poslanstvo, bogoslužje, verski obredi in morebitni prazniki,
 • temeljna verska besedila v celoti in ne zgolj v povzetku,
 • akt o ustanovitvi verske skupnosti v Sloveniji,
 • temeljni akt verske skupnosti, v katerem morajo biti navedeni:

- ime in sedež,
- pogoji in načini včlanjevanja in prenehanja članstva,
- morebitne pravice in obveznosti članov,
- notranja in teritorialna organiziranost ter naziv notranjih organizacijskih struktur,
- zastopanje cerkve oziroma verske skupnosti in njenih sestavnih delov,
- morebiten način imenovanja, izvolitev ali odpoklica duhovnikov, redovnic in redovnikov oziroma drugih verskih uslužbencev in osebja,
- financiranje cerkve oziroma verske skupnosti ter njenih sestavnih delov,
- način izvajanja nadzora nad razpolaganjem s premoženjem ter nad finančnim in materialnim poslovanjem,
- način prenehanja cerkve oziroma verske skupnosti ter njenih sestavnih delov in razpolaganje s premoženjem v takem primeru,

- način zagotavljanja javnosti dela.

Stroški postopka
Namen Strošek
Registracija verske skupnosti
22,60 EUR
Navodila

 Vlogo lahko pripravite sami ali pa izpolnite neobvezni obrazec.

Vloga mora vsebovati:

 • ime cerkve oziroma verske skupnosti, ki mora biti izpisano v latinici, ne sme biti zavajajoče in se mora razlikovati od imen drugih cerkva in verskih skupnosti,
 • sedež in naslov cerkve oziroma verske skupnosti v Sloveniji,
 • odtis žiga, ki ga boste uporabljali v pravnem prometu,
 • kopijo potrdila o plačilu upravne takse.

Plačila takse so oproščene organizacije in posamezniki, ki jih navajata 23. in 24. člen Zakona o upravnih taksah.

Podatki za plačilo takse:

•    račun: SI 56 01100-1000315637
•    sklic: 11 33405-7111002-33400414

Plačevanje upravnih taks lahko brez stroškov plačilnih storitev opravite na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam.

Za oddajo vloge potrebujete
 • podatke o desetih članih verske skupnosti z njihovimi overjenimi podpisi (osebno ime, EMŠO ali datum rojstva, spol, državljanstvo in naslov stalnega prebivališča),
 • podatke o zastopnikih verske skupnosti z njihovimi overjenimi podpisi (osebno ime, EMŠO ali datum rojstva, spol, državljanstvo in naslov stalnega ali začasnega prebivališča v Sloveniji),
 • opis temeljev verovanja v slovenskem jeziku, v katerem so opredeljeni verski nauk in poslanstvo, bogoslužje, verski obredi in morebitni prazniki,
 • temeljna verska besedila v celoti in ne zgolj v povzetku,
 • akt o ustanovitvi verske skupnosti v Sloveniji,
 • temeljni akt verske skupnosti, v katerem morajo biti navedeni:

- ime in sedež,
- pogoji in načini včlanjevanja in prenehanja članstva,
- morebitne pravice in obveznosti članov,
- notranja in teritorialna organiziranost ter naziv notranjih organizacijskih struktur,
- zastopanje cerkve oziroma verske skupnosti in njenih sestavnih delov,
- morebiten način imenovanja, izvolitev ali odpoklica duhovnikov, redovnic in redovnikov oziroma drugih verskih uslužbencev in osebja,
- financiranje cerkve oziroma verske skupnosti ter njenih sestavnih delov,
- način izvajanja nadzora nad razpolaganjem s premoženjem ter nad finančnim in materialnim poslovanjem,
- način prenehanja cerkve oziroma verske skupnosti ter njenih sestavnih delov in razpolaganje s premoženjem v takem primeru,

- način zagotavljanja javnosti dela.

Stroški postopka
Namen Strošek
Registracija verske skupnosti
22,60 EUR
POVRATNE INFORMACIJE