Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

KAZNIVA DEJANJA IN PREKRŠKI: Pritožba zoper delo policistov

Pritožbo zoper delo policista lahko vložite, če se ne strinjate z dejanjem ali opustitvijo dejanja policista pri opravljanju policijskih nalog, ki lahko pomeni kršitev človekovih pravic ali temeljnih svoboščin.

Pritožba se bo obravnavala, če je vložena pravočasno, to je v roku 45 dni od dneva, ko naj bi vam policist z dejanjem ali opustitvijo dejanja pri opravljanju policijskih nalog kršil človekove pravice ali temeljne svoboščine.

Vloga za pritožbo zoper delo policistov

Vlogo lahko oddate z uporabo digitalnega potrdila. Na začetku izpolnjevanja vloge se vloga predizpolni z vašimi podatki.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Vloga za pritožbo zoper delo policistov - brez digitalne identitete

Vlogo lahko oddate tudi brez digitalnega potrdila. Vloga ni anonimna.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti
 • osebno

Pritožite se lahko v naslednjih primerih:

 • ko je policist zoper vas izvajal policijska pooblastila (npr. domnevno neupravičen vstop v stanovanje, neupravičen odvzem prostosti, neupravičen pregled osebe, zaseg predmetov, …),
 • ko je neupravičeno ali prekomerno uporabil prisilna sredstva,
 • ko je opustil dejanje oz. ni ukrepal,
 • ko je neprimerno komuniciral, pri čemer se je nedostojno in nekorektno vedel do vas.


Pritožba se ne bo obravnavala, če:

 • se ne strinjate z izrečeno globo za storjeni prekršek (ugovor ali zahteva za sodno varstvo v prekrškovnem postopku),
 • gre za pisanje, ki se nanaša na nestrinjanje s predpisanimi metodami in načinom dela policije,
 • gre za dejanja policista, ki niso bila storjena med opravljanjem policijskih nalog,
 • ni popolna in razumljiva,
 • niste upravičena oseba za vložitev pritožbe (upravičen vlagatelj je oseba, neposredno udeležena v policijskem postopku ali svojec take osebe, če meni, da je oseba izgubila življenje zaradi posledic dejanja ali opustitve dejanja policista),
 • je bilo o njej že odločeno v pritožbenem postopku,
 • je vsebina zlonamerna ali se z njo zlorablja pritožbeni postopek,
 • če je vložena anonimno.

V pritožbenem postopku se ugotavljajo okoliščine izvedbe policijskega postopka in uporabe policijskih pooblastil. Ne ugotavlja pa se, ali je oseba, ki je vložila pritožbo, storila kaznivo dejanje oziroma prekršek ali ne. S pritožbenim postopkom se ne morete izogniti kazenskemu postopku ali postopku o prekršku in predpisani sankciji za kaznivo dejanje ali prekršek.


Po oddaji pritožbe boste v sedmih delovnih dneh dobili obvestilo, v katerem boste seznanjeni o vrsti in poteku pritožbenega postopka.


Pritožbe, vložene zoper policiste, se rešujejo na dveh ravneh:

 • v pomiritvenem postopku pri vodji organizacijske enote policije,
 • pred senatom ministrstva.
POVRATNE INFORMACIJE