Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Kazniva dejanja: Prijava nasilnih spolnih ravnanj

Če ste sami žrtev nasilnega spolnega ravnanja ali veste za tak primer, ga takoj prijavite policiji. Nasilno spolno ravnanje lahko prijavite v imenu žrtve, saj morda sama tega ne zmore.

Poznamo več vrst nasilnih spolnih ravnanj, med katerimi je najhujše posilstvo, sem pa spadajo tudi vsa preostala spolna ravnanja, ki jih žrtev občuti kot prisilo oziroma se zgodijo brez njene privolitve. Nasilna spolna ravnanja so v Kazenskem zakoniku opredeljena kot kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost in so eden najhujših posegov v osebnostno celovitost posameznika.

Kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost je treba čim prej prijaviti policiji. Ta bo vsako prijavo skrbno proučila in primerno ukrepala. Skupaj z drugimi službami bo poskrbela za varnost žrtve in ji ponudila informacije o organih in organizacijah, ki zagotavljajo dodatno pomoč in podporo.

Anonimna prijava kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost

Če imate informacije, da je bilo storjeno kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost (posilstvo, spolno nasilje, spolna zloraba slabotne osebe, spolni napad na osebo mlajšo od petnajst let idr.), lahko oddate anonimno prijavo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko

Ko je ogroženo življenje ali je nujno takojšnje ukrepanje policije, pokličite številko policije za klic v sili 113!

Kaj so kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost?

To so različna spolna ravnanja, storjena brez privolitve žrtve: posilstvo (»samo ja pomeni ja«), spolno nasilje, spolna zloraba slabotnih oseb, spolni napadi na otroke oziroma osebe, mlajše od 15 let, kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja in drugo.

Kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost so dejanja spolnega, fizičnega in psihičnega nasilja in za žrtev pomenijo enega najhujših posegov v njeno osebnostno celovitost. Razširjena so v vseh starostnih, družbenih, izobrazbenih in poklicnih slojih. Ogrožajo ženske in moške različnih starostnih skupin, predvsem pa mlajše ženske.

Za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost je značilno:

  • storjena so brez privolitve žrtve, slednja jih čuti kot prisilo, povzročajo ji stisko in nelagodje,
  • storilec pri dejanju uporablja silo, grožnjo ali kako drugače zlorabi svoj položaj oziroma odnos do žrtve,
  • storilčev namen je – poleg drugih motivov – zadovoljiti svoje spolne potrebe,
  • pristanek žrtve, ki je posledica grožnje ali zlorabe odnosa z žrtvijo, ne izključuje kazenske odgovornosti storilca.

Nasilno spolno ravnanje prijavite čim prej!

Vsakršno obliko nasilnega spolnega ravnanja je treba čim prej prijaviti policiji. S časovnim odmikom dejanja se povečuje možnost uničenja materialnih sledi (za takšna dejanja so namreč značilne biološke sledi, ki se v neustreznih okoliščinah uničijo in so neprimerne za preiskave). S časom se uničijo tudi druge sledi, zacelijo se vidne poškodbe na žrtvi, pride do sprememb na kraju dejanja in drugo.

Pogosto se dogaja, da je žrtev večkrat napadena. Za storilca nasilnih spolnih dejanj je značilno, da bo takšna dejanja ponavljal, če bo ostal nekaznovan. Zato je čimprejšnja prijava izjemno pomembna.

Žrtev naj dejanje prijavi in poišče pomoč

Žrtev se težko odloči za prijavo, saj se pogosto boji maščevanja storilca. Poleg tega noče podoživljati travmatičnega dogodka v policijskih in sodnih postopkih. Po dejanju je pretresena in se spopada z občutki krivde. Boji se, da jo bo javnost obsojala, da je s svojim obnašanjem, oblačili ali čim drugim izzivala storilca.

Različne oblike nasilnih spolnih ravnanj puščajo telesne in duševne posledice na žrtvi. Kadar gre za mlajšo žrtev, so takšna dejanja še bolj travmatična in škodijo žrtvinemu razvoju ter razvoju njenega odnosa do spolnosti. Okrevanje je dolgotrajno, zaradi posledic samega nasilnega dejanja pa je lahko njeno življenje zaznamovano in spremenjeno.

Zato je nujno, da žrtev tovrstna dejanja prijavi policiji in poišče ustrezno pomoč, s katero bo preprečila ponovitve dejanj, olajšala svojo stisko in lažje okrevala.

Tudi če niste prepričani, da gre v primeru, ki ga želite prijaviti, za kaznivo dejanje, nam lahko popolnoma anonimno posredujete informacije o njem. Morda nam bodo prav te, na videz nepomembne informacije pomagale pri učinkovitem preiskovanju.

POVRATNE INFORMACIJE