Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

KAZNIVA DEJANJA IN PREKRŠKI: Prijava kaznivih dejanj

Vsakdo lahko poda ovadbo oziroma naznani kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti.

Ovadba se poda državnemu tožilcu, lahko pa tudi policiji ali sodišču, ki sta ovadbo dolžna sprejeti in poslati pristojnemu državnemu tožilcu.

Vsi državni organi in organizacije z javnimi pooblastili so dolžni naznaniti kazniva dejanja, za katera se storilec preganja po uradni dolžnosti, če so o njih obveščeni ali če kako drugače zvedo zanje.

Ovadbo lahko podate kadarkoli na katerikoli policijski postaji ali oddelku policije, kjer je delo ali dežurstvo praviloma organizirano in poteka 24 ur na dan. Ovadbo lahko podate kadarkoli (24 ur na dan) tudi na številko 113 ali druge telefonske številke policijskih enot, ki so na razpolago v javno objavljenem telefonskem imeniku Telekoma Slovenije in na spletni strani policije. Policiji lahko podate ovadbo tudi v pisni in elektronski obliki.

Kazenski postopek pred sodiščem

E-naznanilo kaznivega dejanja

Kaznivo dejanje prijavite policiji. Če kaznivo dejanje prijavite elektronsko, potekajo nadaljnji koraki obravnave vaše prijave kaznivega dejanja enako kot prijava po telefonski številki 113.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Ko je ogroženo življenje ali je nujno takojšnje ukrepanje policije, pokličite številko policije za klic v sili 113!

Kaznivo dejanje je človekovo protipravno dejanje, ki ga zakon zaradi nujnega varstva pravnih vrednot določa kot kaznivo dejanje in hkrati določa njegove znake ter kazen za krivega storilca. Glede na način pregona se kazniva dejanja v naši zakonodaji delijo na:


1.) kazniva dejanja, za katera se storilci preganjajo po uradni dolžnosti;

2.) kazniva dejanja, za katera se storilci preganjajo po uradni dolžnosti, vendar na predlog oškodovanca;

3.) kazniva dejanja, za katera se storilci preganjajo na zasebno tožbo.

Vsako zaznavo mora policija ustrezno uradno zabeležiti v predpisane obrazce, ki jih imenujemo tudi zaznavni dokumenti in jih glede na način zaznave kaznivega dejanja lahko razdelimo v štiri temeljne skupine:

  • zapisnike o sprejemu ustne ovadbe oz. predloga za pregon,
  • uradni zaznamek o sprejemu ovadbe oziroma predloga za pregon ,
  • uradni zaznamek o zaznavi kaznivega dejanja in
  • pisna ovadba kaznivega dejanja.

Če ste udeleženec ali priča v prometni nesreči, če ste žrtev ali očividec kriminalnega dejanja, če mislite, da je moten vaš mir, ali če menite, da lahko policija na drug način poskrbi za vašo varnost, potem kličite na interventno telefonsko številko Policije 113.

Če želite pomagati policiji pri raziskavi in odkrivanju kriminalnih dejanj, če veste, kje so sledi storilca ali predmetov, ki bi dokazovali njegovo dejanje, in če želite pri tem ostati anonimni, lahko pokličete na anonimni telefon Policije 080-1200.

Za odgovore na vprašanja, povezana s policijskim delom, pa lahko pišete Policiji neposredno na naslov policija@policija.si ali se obrnete na tiskovne predstavnike posameznih policijskih uprav (njihov seznam je objavljen na spletnih straneh: www.policija.si).

Če je ovadba podana ustno, je potrebno prijavitelja opozoriti na posledice krive ovadbe.

Podlaga za začetek predkazenskega postopka je lahko tudi nepodpisana (anonimna) ovadba ali ovadba, v kateri je ovaditelj lažno naveden (psevdonimna).

POVRATNE INFORMACIJE