Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pravice in prejemki družine: Očetovski dopust

Očetovski dopust je namenjen očetom, da bi že v najnežnejši dobi otroka skupaj z mamo sodelovali pri negi in varstvu otroka.

Oče ima pravico do očetovskega dopusta v trajanju 15 plačanih koledarskih dni.

Vloga očeta oz. druge osebe za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka

S to vlogo oče uveljavlja pravico do očetovskega dopusta, lahko pa tudi do očetovskega nadomestila ter pravico do pomoči ob rojstvu otroka, če ju ne uveljavlja mati.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Obvestilo o izrabi prenesenega starševskega dopusta

Upravičenec/ka s tem obvestilom obvesti center za socialno delo o izrabi prenesenega starševskega dopusta najpozneje 15 dni po nastopu dopusta.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Obvestilo o izrabi drugega dela očetovskega dopusta za otroke, rojene do 1.4.2023

Oče s tem obvestilom obvesti center za socialno delo o izrabi drugega dela očetovskega dopusta najpozneje 15 dni po nastopu dopusta
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Uveljavljanje in trajanje očetovskega dopusta

Oče ima pravico do očetovskega dopusta v trajanju 15 koledarskih dni, za katere država zagotavlja očetovsko nadomestilo.

Oče izrabi 15 koledarskih dni do tretjega meseca starosti otroka.

Ob rojstvu dveh ali več hkrati živorojenih otrok se očetovski dopust za drugega ali nadaljnjega otroka podaljša za dodatnih deset dni. Očetovski dopust se za drugega ali nadaljnjega otroka podaljša tudi ob posvojitvi ali namestitvi z namenom posvojitve ali podelitvi starševske skrbi sorodniku dveh ali več hkrati živorojenih otrok ali dveh ali več različno starih otrok do osmega leta starosti najstarejšega otroka.


Do očetovskega dopusta so upravičene tudi druge osebe, ki dejansko negujejo in varujejo otroka po njegovem rojstvu (druga oseba ter materin zakonec, zunajzakonski partner ali partnerka registrirane istospolne partnerske skupnosti ter zakonec, zunajzakonski partner ali partner registrirane istospolne partnerske skupnosti osebe, ki koristi materinski dopust).

Očetovski dopust se uveljavlja na centru za socialno delo, kjer ima mati prijavljeno stalno prebivališče. Očetovski dopust se uveljavlja po rojstvu otroka, pravica se prizna z dnem vložitve vloge.

POVRATNE INFORMACIJE