Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pogosto vprašanje

Kje se lahko vidi donose pokojninskih skladov v zadnjih letih?
Številčni in grafični prikaz donosov je viden skorajda na vseh spletnih straneh trenutnih izvajalcev prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Seznam izvajalcev pa najdete na spletišču Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/delovna_razmerja_in_pravice_iz_dela/pokojninsko_in_invalidsko_zavarovanje/dodatno_pokojninsko_zavarovanje/izvajalci_dodatnega_pokojninskega_zavarovanja/seznam_izvajalcev_dodatnega_pokojninskega_zavarovanja/.
POVRATNE INFORMACIJE