Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Upokojitev: Družinska pokojnina

Pokojninski prejemek, ki pripada preživelemu družinskemu članu po umrlem zavarovancu ali uživalcu pokojnine.

Za pridobitev pravice do družinske pokojnine morajo biti pogoji izpolnjeni tako s strani umrlega kot tudi s strani osebe, ki uveljavlja to pravico.

Zahteva za pridobitev pravice do družinske pokojnine

Pravico do družinske pokojnine uveljavljate z vlogo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti

Pravico do družinske pokojnine lahko pridobite otroci, pastorki, vnuki, drugi otroci brez staršev ter starši, ki jih je umrli zavarovanec oziroma uživalec pravic preživljal v skladu s predpisi, ki urejajo zakonsko zvezo in družinska razmerja.


Družinski člani pridobite pravico do družinske pokojnine po umrlem zavarovancu oziroma uživalcu pravic, če je ta izpolnil pogoje za pridobitev pravice do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine, pri čemer smrt šteje za invalidnost 1. kategorije. Če je bila smrt posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, družinski člani pridobite pravico do družinske pokojnine ne glede na pokojninsko dobo, ki jo je umrli dopolnil.


Otroci pridobite pravico do družinske pokojnine do dopolnjenega 15. leta oziroma do konca šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti. Otroci, ki se ne šolate, imate pravico do družinske pokojnine do 18. leta, če ste pri Zavodu za zaposlovanje prijavljeni v evidenco brezposelnih oseb in izpolnjujete vse obveznosti po predpisih, ki urejajo trg dela. Enaki pogoji veljajo tudi za pastorke, vnuke in druge otroke brez staršev, ki jih je zavarovanec oziroma uživalec pravic preživljal do svoje smrti.


Starši, ki vas je umrli preživljal do svoje smrti, lahko pridobite pravico do družinske pokojnine, če ste do smrti zavarovanca oziroma uživalca pravic dopolnili 60 let starosti ali ste bili popolnoma nezmožni za delo.


Da je zavarovanec ali uživalec pravice do družinske pokojnine preživljal svoje družinske člane, velja, če:

  • je imel do svoje smrti z njimi skupno stalno prebivališče in
  • povprečni mesečni dohodki družinskega člana v zadnjem koledarskem letu pred smrtjo niso presegli 29 % najnižje pokojninske osnove.


Za popolno nezmožnost za delo, ki je pogoj za pridobitev pravice do družinske oziroma vdovske pokojnine pri otrocih, velja nezmožnost za samostojno življenje, pri drugih osebah pa invalidnost 1. kategorije.

Zahtevo za pridobitev pravice do družinske pokojnine lahko brez kvalificiranega digitalnega potrdila oddate preko zavodove storitve eVloge za VSE.

POVRATNE INFORMACIJE