Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Delo: Prijava kršitev pravic delavca

V primeru kršitev zakonodaje s področja dela ter varnosti in zdravja pri delu, se lahko obrnete na Inšpektorat za delo.

Če menite, da delodajalec ne izpolnjuje obveznosti iz delovnega razmerja ali krši katero od vaših pravic iz delovnega razmerja, se s prijavo lahko obrnete na Inšpektorat Republike Slovenije za delo.

Prijava kršitve Inšpektoratu RS za delo

Če želite prijaviti kršitev ali nepravilnost, lahko oddate prijavo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Anonimna prijava kršitve Inšpektoratu RS za delo

Nepravilnost ali kršitev lahko prijavite Inšpektoratu RS za delo tudi anonimno.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Delodajalca imate pravico najprej pisno opozoriti na nepravilnosti oziroma kršitve delovne zakonodaje ali neizpolnjevanje obveznosti iz delovnega razmerja. Če delodajalec v 8 delovnih dneh po vročeni pisni zahtevi kršitev ne odpravi oziroma ne izpolni svojih obveznosti, lahko v 30 dneh od poteka roka uresničitev zahtev zahtevate sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem.


Inšpektorat Republike Slovenije za delo opravlja nadzor nad izvajanjem predpisov, kolektivnih pogodb in splošnih aktov, ki urejajodelovna razmerja, plače in druge prejemke iz delovnega razmerja, zaposlovanje delavcev doma in v tujini, sodelovanje delavcev pri upravljanju, stavke ter varnost delavcev pri delu, če ni s predpisi določeno drugače. Inšpektorji za delo opravljajo nadzor tudi na drugih področjih, kjer je to s predpisi izrecno določeno, kot na primer na področju nacionalnih poklicnih kvalifikacij, na področju starševskega varstva in podobno.


Inšpektor je v skladu z zakonom dolžan varovati tajnost vira prijave in vira drugih informacij, na podlagi katerih opravlja inšpekcijski nadzor. Tako podatkov o prijavitelju ne sme posredovati inšpekcijskemu zavezancu. Kljub temu je lahko vaša prijava tudi anonimna.


V postopku inšpektorja ima položaj stranke zavezanec. Vlagatelji pobude, prijave, sporočila ali druge vloge nimate položaja stranke. Kljub temu vas inšpektor na vašo zahtevo obvešča o svojih ukrepih, za to pa potrebuje vaše kontaktne podatke.


Kazen za lažno prijavo je 500 EUR globe za fizične osebe. V posebno hudih primerih ob zakonsko izpolnjenih pogojih kriva ovadba in izpovedba štejeta za kaznivi dejanji, ki se kaznujeta z zaporom do 2 oziroma do 3 let.

POVRATNE INFORMACIJE