Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Delo: Osebno dopolnilno delo

Pogoj za legalno opravljanje osebnega dopolnilnega dela je vnaprej pridobljena vrednotnica.

Če želite opravljati osebno dopolnilno delo, ga morate pred pričetkom opravljanja priglasiti na AJPES.

Zahtevek za vrednotnico

Pogoj za legalno opravljanje osebnega dopolnilnega dela (v nadaljevanju: ODD) je vnaprej pridobljena vrednotnica. V primeru del, ki se opravljajo za znane naročnike - dela pod točko A (storitve) mora vrednotnico kupiti naročnik, v primeru del, ki se opravljajo za večinoma neznane naročnike - dela pod točko B (izdelovanje izdelkov, nabiranje zelišč) pa mora vrednotnico kupiti zavarovanec sam. Vrednotnica velja za koledarski mesec za posameznega izvajalca ODD. V primeru, ko posameznik večkrat na mesec čisti pri istem naročniku, naročnik kupi eno vrednotnico. Če pa posameznik večkrat na mesec čisti pri različnih naročnikih, mora vsak naročnik zanj kupiti vrednotnico. V primerih ODD, ko je zavezanec za nakup vrednotnice izvajalec del sam (dela pod točko B), kupi le eno vrednotnico za koledarski mesec, v katerem opravlja delo. Po uspešni oddaji vloge na portalu si vrednotnico natisnite. S tem ste uspešno pridobili vrednotnico. S strani državnih organov ne dobite nobenega drugega potrdila o pridobitvi vrednotnice. ***OPOZORILO: Kupljene vrednotnice ni mogoče popraviti ali zamenjati!***
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • osebno

S plačilom vrednotnice naročnik in izvajalec poskrbita za zakonito naročilo in izvedbo dela, izvajalec ima s tem tudi večjo socialno varnost. Vplačana vrednotnica namreč prinaša pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanje ter pravice iz zdravstvenega zavarovanja.


Če dela opravljate za znanega naročnika (dela iz skupine A), mora naročnik za vsakega izvajalca kupiti le eno vrednotnico v koledarskem mesecu, ne glede na višino plačila, število ur zanj opravljenega dela in število zanj opravljenih storitev. Če gre za dela za neznane naročnike (dela iz skupine B), pa mora vrednotnico za posamezni koledarski mesec kupiti izvajalec osebnega dopolnilnega dela sam. Po opravljeni storitvi mora izvajalec naročniku izdati račun. Izvajalec ODD mora Finančni upravi polletno poročati o prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela ter mesečno napovedati prejete dohodke iz ODD za odmero akontacije dohodnine.


Skupina A – vrednotnice za opravljanje dela mora kupiti naročnik storitve

Tovrstnih del ne smete opravljati za pravne osebe, tuje pravne subjekte ali samozaposlene osebe. Gre za storitve pomoči v gospodinjstvu, njim podobna dela ali druga manjša dela, ki jih opravljate samostojno:


 • občasna pomoč v gospodinjstvu, pomoč pri čiščenju stanovanja ali stanovanjske stavbe, vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin,
 • občasna pomoč pri kmetijskih delih,
 • občasno varstvo otrok, pomoč starejšim, bolnim ali invalidom na domu, spremstvo oseb, ki potrebujejo nego,
 • občasne inštrukcije kot pomoč pri izpolnjevanju šolskih ali študijskih obveznosti,
 • občasno prevajanje ali lektoriranje,
 • občasno izvajanje umetniških oziroma drugih kulturnih vsebin ob zasebnih dogodkih,
 • občasna pomoč pri oskrbi hišnih živali na domu lastnika živali.


Skupina B – vrednotnice za opravljanje dela mora kupiti izvajalec storitve

Dela iz te skupine lahko opravljate tudi za pravne osebe, tuje pravne subjekte ali samozaposlene osebe. V to skupino sodijo naslednja dela:


 • izdelovanje, prodaja in prikazovanje izdelovanja rokodelskih izdelkov v skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje in razvoj rokodelstva, in ki niso namenjeni zaužitju,
 • izdelovanje, popravilo in prodaja izdelkov, ki niso namenjeni zaužitju in jih je možno izdelovati na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih,
 • nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč v njihovi osnovni obliki,
 • mletje žita, žganje apna ali oglja na tradicionalen način in prodaja.
POVRATNE INFORMACIJE