Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

O demokratičnih procesih: Mehanizmi demokratične ureditve

Več o volilnem sistemu, zakonodajnem postopku, drugih postopkih sprejemanja pomembnih dokumentov na ravni države, procesu nastajanja predpisov lokalnih skupnosti, sodelovanju pri odločanju ter ljudski iniciativi.

Kakšen je volilni sistem in kakšne so moje pravice?

Volilni sistem je skupek vseh pravnih aktov, ki urejajo vprašanja povezana z volitvami.

Kaj je zakonodajni postopek in kako poteka?

Zakonodajni postopek je postopek, ki določa način sprejemanja zakonov.

Kateri so še drugi postopki sprejemanja pomembnih dokumentov na ravni države?

Poleg zakonodajnega postopka na ravni države poznamo še druge postopke sprejemanja dokumentov.

Kako nastajajo predpisi lokalnih skupnosti?

Občine v okviru ustave in zakonov samostojno urejajo in opravljajo svoje zadeve in izvršujejo naloge, ki so nanje prenesene z zakoni.

Kaj je sodelovanje pri odločanju in kako lahko sodelujem?

Sodelovanje pri odločanju je lahko posredno – preko volitev ali neposredno.

Kaj je ljudska iniciativa?

Ljudska iniciativa je oblika neposredne demokracije.

POVRATNE INFORMACIJE