Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Zdravje: Kritje prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje socialno ogroženim osebam

Če imate stalno prebivališče v Sloveniji in izpolnjujete pogoje za denarno socialno pomoč, lahko na centru za socialno delo uveljavljate tudi pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Pravico do plačila prispevka uveljavite pri centru za socialno delo.

Pravico do plačila prispevka imajo osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • imajo prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji in
  • izpolnjujejo pogoje za denarno socialno pomoč, pri čemer se krivdni razlogi, določeni v 28. členu Zakona o socialno varstvenih prejemkih (npr. neprijavljenost pri Zavodu RS za zaposlovanje kot brezposelna oseba) ne upoštevajo.


Pravico do plačila prispevka lahko uveljavijo tudi otroci, ki so po 18. letu nameščeni v rejniško družino ali zavod na podlagi zakona, ki ureja družinska razmerja, ne glede na izpolnjevanje pogojev za denarno socialno pomoč.


Pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje se prizna od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge.


Pravica se prizna največ za obdobje, za katero se lahko dodeli denarna socialna pomoč. Če po tem obdobju še izpolnjujete pogoje za denarno socialno pomoč, je pomembno, da pravočasno vložite vlogo za podaljšanje pravice do plačila prispevka. Vložite jo v zadnjem mesecu, za katerega vam je še priznana pravica.


Otrokom v rejniških družinah ali zavodih se pravica lahko prizna za ves čas namestitve, vendar največ za 3 leta z možnostjo podaljšanja, če še obstajajo razlogi za namestitev.


Obvezno zdravstveno zavarovanje vam vseh zdravstvenih storitev ne krije v celotni vrednosti, zato je priporočljivo, da sklenete dopolnilno zdravstveno zavarovanje oziroma, če izpolnjujete pogoje za denarno socialno pomoč, ne pa tudi do varstvenega dodatka, da pri centru za socialno delo uveljavite pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev iz državnega proračuna.


To ne velja za otroke, ki jim je pravica do plačila prispevka priznana, ker so v rejništvu ali zavodu. Ti imajo zdravstvene storitve krite v celoti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, zato dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja ali pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev iz državnega proračuna ne potrebujejo.


Pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje in pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev nista pravici, ki bi bili predmet vračanja oziroma omejitve dedovanja zapuščine.

Ureditev obveznega zdravstvenega zavarovanja na podlagi priznane pravice do plačila prispevka

Če vam je pravica do plačila prispevka priznana, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti posreduje podatke o priznani pravici Zavodu za zdravstveno zavarovanje (ZZZS). Na podlagi prejetih podatkov vam ZZZS sam uredi obvezno zdravstveno zavarovanje, če zavarovanja nimate urejenega po drugi podlagi.

POVRATNE INFORMACIJE