Pogosto vprašanje

V:
Katere zdravstvene storitve so nujne in katere zgolj potrebne?
O:
Nujno zdravljenje in nujna medicinska pomoč vključujeta vse tiste zdravstvene storitve, ki jih ni mogoče odložiti, ne da bi bilo ogroženo življenje ali zdravje zavarovane osebe.

Pri potrebnih zdravstvenih storitvah obseg in vrsto zdravstvenih storitev opredeli zdravnik, ki vas sprejme na zdravljenje. Pri tem je ključnega pomena predvideno trajanje bivanja v tujini, saj je zavarovana oseba, ki dlje časa biva v drugi državi članici (na primer študentje na študiju v tujini, delavci na delu v tujini, iskalci zaposlitve) upravičena do večjega obsega pravic, kot oseba, ki biva v drugi državi članici krajši čas (na primer osebe na službenem ali zasebnem potovanju).

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (10):

Da

Ne

Delno