Sociala, zdravje, smrt Socialne pomoči

Denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, dodatek za pomoč in postrežbo ...

Denarna socialna pomoč

Denarno socialno pomoč lahko uveljavite, če nimate prihodkov in premoženja, ki omogočata preživetje.

Varstveni dodatek

Namenjen je zagotavljanju sredstev za kritje življenjskih stroškov, ki nastanejo v daljšem obdobju.

Dodatek za pomoč in postrežbo

Dodatek lahko pridobite, če ne morete samostojno opravljati vseh ali večine življenjskih potreb.

Državna štipendija

Državna štipendija je dopolnilni prejemek, namenjen kritju stroškov, ki nastanejo v času šolanja.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (50):

Da

Ne

Delno