Pogosto vprašanje

V:
Ali je dovoljeno žaro s pepelom hraniti doma?
O:
Žare s pepelom ni dovoljeno hraniti doma, saj Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti določa, da se pokop posmrtnih ostankov pokojnika praviloma opravi na pokopališču, zunaj pokopališča je dovoljen le kot raztros pepela ali posebni pokop stanovskih predstavnikov v grobnice verskih skupnosti. Pokop lahko opravi le izvajalec pogrebne dejavnosti v skladu s pokopališkim redom.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (15):

Da

Ne

Delno