Pogosto vprašanje

V:
Ali obstajajo omejitve glede prostora na katerem bi se izvajal raztros pepela zunaj pokopališča?
O:
Raztros pepela se lahko na podlagi izdanega soglasja pristojnega občinskega organa opravi na določenem prostoru zunaj pokopališča ali na morju.

V primeru, da gre za raztros pepela iz žare v morje, mora soglasje najprej izdati krajevno pristojni občinski organ. Po pridobitvi tega soglasja izda soglasje, v skladu z zakonom, ki ureja pomorski promet, tudi Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, v katerem se določi dan, lokacija in drugi pogoji, ki se nanašajo na varnost plovbe, ob upoštevanju trenutnih vremenskih razmer na morju in morebitnih drugih prireditev na morju

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (4):

Da

Ne

Delno