Pogosto vprašanje

V:
Kdo so nujni dediči?
O:
Nujni dediči so osebe, ki jih oporočitelj v svoji oporoki ne sme spregledati. To so:

• pokojnikovi potomci,
• njegovi posvojenci in njihovi potomci,
• njegovi starši,
• njegov zakonec ali zunajzakonski partner.

Stari očetje, stare mame, bratje in sestre pokojnika so nujni dediči le, če so trajno nezmožni za delo in nimajo potrebnih sredstev za življenje. Do nujnih deležev so upravičeni samo, če so po zakonitem dednem redu upravičeni dedovati.

Nujni delež:

• za potomce, posvojence in njihove potomce ter zakonca znaša polovico,
• za druge dediče znaša tretjino deleža, ki bi šel vsakemu posameznemu izmed njih po zakonitem dednem redu.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno