Pogosto vprašanje

V:
Kdo je nevreden, da deduje?
O:
V skladu z zakonom in oporoko je dedovanja nevreden:

• kdor je z naklepom vzel ali poskusil vzeti življenje zapustniku,
• kdor je s silo, grožnjo ali zvijačo zapustnika pripravil do tega, da je napravil, preklical ali spremenil oporoko oziroma mu je to preprečil storiti,
• kdor je uničil, skril ali ponaredil zapustnikovo oporoko, da bi preprečil izpolnitev njegove poslednje volje,
• kdor se je huje pregrešil zoper zakonsko dolžnost preživljati oziroma pomagati zapustniku.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno