Pogosto vprašanje

V:
Svoje oporoke ne bi rad hranil doma. Ali jo lahko shranim pri notarju?
O:
Pri notarju se lahko hrani notarska oporoka, ki jo je v obliki notarskega zapisa sestavil notar, ali oporoka, ki jo je napisal sam oporočitelj oziroma je bila napisana pred pričami. Zakon o notariatu izrecno določa, da mora notar oporočitelju izdati potrdilo, da se pri njem hrani ta oporoka. Notar v 15 dneh potem, ko je bila oporoka sestavljena ali sprejeta v hrambo, Notarski zbornici posreduje zahtevo za vpis podatkov o oporoki v Centralni register oporok. Ta register vodi Notarska zbornica kot informatizirano bazo podatkov, nato pa notarska zbornica predlagatelju, notarju izda potrdilo o opravljenem vpisu v register z navedbo zaporedne številke vpisa. V času življenja oporočitelja ima pravico do posredovanja podatkov iz registra samo oporočitelj. Po oporočiteljevi smrti sodišče z vpogledom v register ugotovi, pri katerem notarju je oporoka shranjena. Ta notar oporoko pošlje sodišču, pri katerem se vodi zapuščinski postopek. S takšno hrambo ni nevarnosti, da se oporoka ne bi našla ali da bi jo kdo uničil.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (15):

Da

Ne

Delno