Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

Pogosto vprašanje

V:
Svoje oporoke ne bi rad hranil doma. Ali jo lahko shranim pri notarju?
O:
Pri notarju se lahko hrani notarska oporoka, ki jo je v obliki notarskega zapisa sestavil notar, ali oporoka, ki jo je napisal sam oporočitelj oziroma je bila napisana pred pričami. Zakon o notariatu izrecno določa, da mora notar oporočitelju izdati potrdilo, da se pri njem hrani ta oporoka. Notar v 15 dneh potem, ko je bila oporoka sestavljena ali sprejeta v hrambo, Notarski zbornici posreduje zahtevo za vpis podatkov o oporoki v Centralni register oporok. Ta register vodi Notarska zbornica kot informatizirano bazo podatkov, nato pa notarska zbornica predlagatelju, notarju izda potrdilo o opravljenem vpisu v register z navedbo zaporedne številke vpisa. V času življenja oporočitelja ima pravico do posredovanja podatkov iz registra samo oporočitelj. Po oporočiteljevi smrti sodišče z vpogledom v register ugotovi, pri katerem notarju je oporoka shranjena. Ta notar oporoko pošlje sodišču, pri katerem se vodi zapuščinski postopek. S takšno hrambo ni nevarnosti, da se oporoka ne bi našla ali da bi jo kdo uničil.
POVRATNE INFORMACIJE