Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Osebe z invalidnostmi: Pravica do tolmača za slovenski znakovni jezik

Gluhe osebe lahko neomejeno uporabljajo znakovni jezik v vseh postopkih pred vsemi državnimi institucijami.

Gluhe osebe imajo v postopkih pred državnimi inštitucijami pravico do uporabe tolmača slovenskega znakovnega jezika.

Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika določa pravico gluhih oseb, da uporabljajo slovenski znakovni jezik in da so informirani v njim prilagojenih tehnikah. Zakon določa tudi obseg in način uveljavljanja pravice do tolmača pri enakopravnem vključevanju gluhih oseb v življenjsko in delovno okolje ter v vse oblike družbenega življenja, kjer morajo biti gluhim osebam zagotovljene enake pravice, pogoji in možnosti, kot jih imajo slišeče osebe.


Pravica do tolmača za slovenski znakovni jezik obsega:

  • pravica do tolmača do 30 ur letno (npr. za družinske dogodke, urejanje bančnih poslov…),
  • do 100 ur letno dijaki in študenti s statusom zaradi dodatnih potreb povezanih z izobraževanjem,
  • gluhe osebe neomejeno uporabljajo znakovni jezik v vseh postopkih pred vsemi državnimi institucijami, organi lokalne samouprave, izvajalci javnih služb.


O pravici do tolmača odločajo centri za socialno delo. Center gluhi osebi na podlagi mnenja strokovne komisije izda odločbo, izkaznico in vavčerje za plačilo tolmačev.

Gluhi in slepi v sodnih postopkih

POVRATNE INFORMACIJE