Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Vozniki in vozila: Plačilo letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu

Storitev je namenjena zgolj plačilu letne dajatve za uporabo cest in ne celotnemu postopku registracije vozila. Po plačilu letne dajatve boste morali postopek registracije vozila nato zaključiti osebno pri registracijski organizaciji.

Če vozilo izpolnjuje pogoje za elektronsko podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja, uporabite storitev "Vloga za podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja", kjer boste med postopkom plačali tudi letno dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu.

Letna dajatev se plačuje za uporabo v Republiki Sloveniji registriranih motornih in priklopnih vozil v cestnem prometu.

S plačilom letne dajatve pridobi zavezanec pravico uporabljati registrirano vozilo v cestnem prometu.

Informativni izračun letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu

Informativni izračun lahko opravite preko spleta.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko

Zavezanec ali zavezanka za plačilo letne dajatve je fizična ali pravna oseba, na katero je vozilo registrirano.

Lastnik motornega oziroma priklopnega vozila plača letno dajatev pred vložitvijo zahteve za izdajo oziroma podaljšanja veljavnosti prometnega dovoljenja.

Znesek se vplača pri registracijski organizaciji ali neposredno na predpisan vplačilni račun proračuna Republike Slovenije.

LETNE DAJATVE NE PLAČATE ZA:


 • motorna vozila, ki imajo vgrajen samo električni pogonski motor;
 • traktorje in traktorske priklopnike;
 • kolesa z motorjem, trikolesa s prostornino motorja do vključno 50 ccm in lahka štirikolesa;
 • lahke priklopnike, katerih največja dovoljena masa ne presega 750 kg;
 • vozila, ki se uporabljajo za obrambo, Slovensko vojsko, Civilno zaščito ter intervencijska vozila gorske reševalne službe in ekološkega laboratorija z mobilno enoto;
 • policijska vozila;
 • gasilska vozila;
 • vozila nujne medicinske pomoči;
 • vozila diplomatskih in konzularnih predstavništev, misij tujih držav in predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji ter tujcev, zaposlenih v teh predstavništvih oziroma misijah.


NIŽJO LETNO DAJATEV PLAČATE:

 • v višini 20% polnega zneska za vozila s statusom starodobnega vozila;
 • v višini 50% polnega zneska samo za en osebni avtomobil, ki je v lasti družine s štirimi ali več otroki.


Nižjo letno dajatev za osebni avtomobil »velike družine« lahko uveljavi lastnik vozila, uporabnik osebnega avtomobila na osnovi pisnega soglasja lastnika vozila oziroma uporabnik osebnega avtomobila iz pogodbe o lizingu, pogodbe o zakupu ali prodaje s pridržkom lastninske pravice.

Pravica do pomoči pri nakupu vinjete

Eden od staršev ali druga oseba, ki ima v lasti ali uporabi vozilo, ki se v skladu s predpisom, ki ureja cestninske ceste in cestnine, razvršča v drugi cestninski razred B, in je ob zadnji še veljavni registraciji vozila v skladu z zakonom, ki ureja letno dajatev za uporabo vozil v cestnem prometu, uveljavil pravico do 50-odstotnega znižanja letne dajatve za velike družine za to vozilo, je v primeru nakupa letne vinjete za to vozilo v posameznem letu upravičen do enkratne pomoči v višini razlike nad ceno letne vinjete, ki je v predpisu, ki ureja cestninske ceste in cestnine, določena za drugi cestninski razred A.

Do ureditve v področnem predpisu se zgoraj navedeno smiselno uporablja tudi za invalide in invalidske organizacije, ki v skladu z zakonom, ki ureja letno dajatev za uporabo vozil v cvestnem prometu, uveljavljajo pravico do oprostitve plačila letne dajatve.

O vlogah za pomoč pri nakupu vinjete odločajo centri za socialno delo. Vlogi za uveljavljanje pomoči pri nakupu letne vinjete je treba priložiti kopijo računa o nakupu letne vinjete za vozilo drugega cestninskega razreda B.

POVRATNE INFORMACIJE