Aktivnost Oprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov

Oprostitev plačila letne dajatve za osebna vozila za prevoz invalidov se lahko uveljavlja za vozila glede na moč motorja do vključno 150 kW ali za vozila, prirejena za prevoz invalida na invalidskem vozičku.

Oprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidne osebe v cestnem prometu izda upravna enota na zahtevo vložnika.

Vloga za oprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov

 
Oprostitev plačila letne dajatve lahko polnoletni upravičenec uveljavlja za eno vozilo, registrirano na svoje ime. Za poslovno nesposobne polnoletne upravičence lahko oprostitev plačila letne dajatve za eno vozilo, registrirano na svoje ime uveljavlja starš, zakonec ali zunajzakonski partner upravičenca, pri katerem upravičenec živi. Za mladoletne upravičence lahko oprostitev plačila letne dajatve za eno vozilo, registrirano na svoje ime, uveljavljajo upravičenčevi starši, kadar otrok ne živi pri obeh starših, pa tisti od staršev, pri katerem otrok živi, oziroma druga oseba, ki dokaže, da otrok živi pri njej.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Oprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov se lahko uveljavi za osebna vozila z motorjem moči do vključno 150 kW ter za osebna vozila, prirejena za prevoz invalidov na invalidskem vozičku, ki se uporabljajo za prevoz:

1. oseb, pri katerih je ugotovljena najmanj 80% telesna okvara ali 80% vojna invalidnost ter oseb, pri katerih je zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih okončin ali medenice ugotovljena najmanj 60% telesna okvara ali 60% vojna invalidnost;
2. oseb, ki so popolnoma izgubile vid na obeh očesih;
3. oseb z zmerno, težjo ali težko telesno ali duševno prizadetostjo, ki jim je priznana invalidnost po predpisih o družbenem varstvu telesno in duševno prizadetih oseb;
4. otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo do 18. leta starosti oziroma do 26. leta starosti, če se šolajo.


Oprostitev plačila za invalidske organizacije se uveljavlja na podlagi potrdila o statusu invalidske organizacije, ki ga izda ministrstvo, pristojno za invalide. Invalidska organizacija lahko uveljavlja oprostitev plačila letne dajatve za več vozil, ki se uporabljajo za prevoz oseb.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (63):

Da

Ne

Delno