Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Vozniki in vozila: Opravljanje vozniškega izpita

Na vozniškem izpitu se ugotavlja, ali imate kandidati za voznika znanje in spretnosti, predpisane s programom in pogoji ocenjevanja na vozniškem izpitu. Vozniški izpit za voznika motornih vozil lahko opravljate kandidati, ki imate v RS običajno prebivališče ali predložite dokaze, da v RS študirate že vsaj šest mesecev.

Vozniški izpit opravljate na lokaciji, ki si jo ob prijavi sami izberete, sestoji pa iz teoretičnega in praktičnega dela (razen vozniki za kategorijo G, ki opravljate le teoretični izpit).

Voznik začetnik

Voznik začetnik je voznik motornega vozila do dopolnjenega 21. leta starosti in voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja, ne glede na to, ali je bilo pridobljeno v Republiki Sloveniji ali tujini. Več o vozniku začetniku preberite tukaj

Vožnja s spremljevalcem
Vožnja s spremljevalcem se je, poleg usposabljanja v šoli vožnje, izkazala kot najvarnejši in najučinkovitejši način pridobivanja izkušenj. Namenjena je usposabljanju za vozniški izpit in ne nadomešča usposabljanja v šoli vožnje, pač pa ga le dopolnjuje oziroma nadgrajuje. Več o vožnji s spremljevalcem preberite tukaj

Opravljanje vozniškega izpita

Teoretični del vozniškega izpita smete opravljati kandidati, ki ste v šoli vožnje zaključili teoretični del usposabljanja in imate veljavno zdravniško spričevalo. Seznam priglašenih izvajalcev zdravstvene dejavnosti določa Ministrstvo za zdravje.


Praktični del vozniškega izpita smete opravljati kandidati, ki ste uspešno opravili teoretični del vozniškega izpita, v šoli vožnje zaključili praktični del usposabljanja in opravili izpit iz prve pomoči pri Rdečem križu (za voznike kategorij A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D in DE).


Kandidati, ki izpolnjujete vse pogoje, pri katerikoli upravni enoti uredite prijavo k teoretičnemu oziroma praktičnemu delu vozniškega izpita ter morebitno odjavo ali preprijavo, če najmanj tri delovne dni prej ugotovite, da ob dogovorjenem času ne boste mogli pristopiti k vozniškemu izpitu.


Kandidatom, ki iz upravičenega razloga ne pristopite k vozniškemu izpitu, upravna enota določi nov termin za izpit. Kandidati, ki brez upravičenega razloga ne pristopite k izpitu, morate pokriti stroške opravljanja izpita, upravna enota vam nato določi nov termin opravljanja izpita.


Teoretični del izpita opravljate z uporabo računalnika, praktični del pa je sestavljen iz treh delov:

  • prvi del obsega pripravo na vožnjo, pregled vozila z vidika prometne varnosti ter preverjanje predpisanih znanj in spretnosti, ki jih v drugem in tretjem delu izpita ni mogoče preveriti;
  • drugi del zajema preizkus spretnosti pri vožnji vozila, ki praviloma poteka na vadbeni površini;
  • tretji del zajema preizkus vožnje vozila v cestnem prometu.


V primeru, da opravljate teoretični del izpita s pomočjo tolmača za tuji jezik, mora biti oseba, ki tolmači, sodni tolmač. Sodnega tolmača si zagotovite sami.


V primeru, da uveljavljate pravico do uporabe slovenskega znakovnega jezika, se glede rabe jezika uporabljajo predpisi, ki urejajo uporabo slovenskega znakovnega jezika.

Pravna podlaga

POVRATNE INFORMACIJE