Aktivnost Vpis čolna v register

V vpisnik morskih čolnov se lahko vpiše čoln, ki je v več kakor polovični lasti državljanov Republike Slovenije ali držav članic Evropske unije ali pravnih oseb s sedežem v Republiki Sloveniji ali v državah članicah Evropske unije.

V vpisnik čolnov morajo biti vpisani vsi čolni, razen:

  • čolna, ki pripada ladji ali drugemu plovilu,
  • športnega veslaškega čolna, kajaka ali podobnega plovila,
  • čolna krajšega od 3 m razen, če ima motorni pogon z močjo nad 3,7 KW.

Čolni se vpišejo v vpisnik morskih čolnov oziroma vpisnik čolnov celinske plovbe. Vpisnik morskih čolnov vodi Uprava Republike Slovenije za pomorstvo. Vpisnik čolnov celinske plovbe vodi upravna enota, na območju katere se čoln nahaja in uporablja.

Pred vpisom čolna v vpisnik čolnov mora lastnik čolna skleniti pogodbo o zavarovanju čolna proti odgovornosti za škodo povzročeno tretjim osebam.

Prav tako mora lastnik čolna pri podaljšanju veljavnosti dovoljenja za plovbo predložiti dokazilo o sklenjenem zavarovanju.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (88):

Da

Ne

Delno