Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Promet in prometna infrastruktura: Pomorski promet

Izpiti za upravljanje s čolnom, listine pomorščakov, vpisi čolnov v register, prireditve na morju, prijava kršitev.

IZPITI ZA UPRAVLJANJE S ČOLNI

Izpit za voditelja čolna

Oseba, ki upravlja čoln, mora imeti potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, ki ga pridobi na podlagi opravljenega izpita. Čoln je plovilo, ki ...

VHF GMDSS izpit

Na čolnu, ki ima radijsko postajo z digitalnim selektivnim klicem na zelo visokih frekvencah, se mora nahajati oseba, ki je usposobljena za upravljanje ...

Preizkus znanja za upravljanje čolna

Za upravljanje čolna z motorjem moči do 7,35 kW in do 7 metrov dolžine ali vodnega skuterja, je potrebno opraviti najmanj preizkus znanja za upravljanje čolna.

Zamenjave potrdil, naznanitve pogrešitve in dvojniki potrdil ter priznanja

Imetniki potrdil za upravljanje s čolnom, lahko svoja potrdila zamenjajo z novimi polikarbonatnimi potrdili med 1. oktobrom 2023 in 1. oktobrom 2028. ...

LISTINE POMORŠČAKOV

Pomorska knjižica

Pomorsko knjižico mora imeti pomorščak, ki se vkrca kot član posadke ladje trgovske mornarice Republike Slovenije. Izda se pomorščaku, ki je dopolnil ...

Izpit za mornarja motorista

Mornar motorist je naziv pomorščaka v krovni službi, ki je določen s slovenskim predpisi.

VPIS ČOLNA

Vpis čolna v register

V vpisnik morskih čolnov se lahko vpiše čoln, ki je v več kakor polovični lasti državljanov Republike Slovenije ali držav članic Evropske unije ali ...

PRIREDITVE NA MORJU

Pridobitev dovoljenja za izvedbo vodnih prireditev

Vodne prireditve in druge aktivnosti na vodi v območju pristaniškega akvatorija se lahko opravljajo le z dovoljenjem Uprave Republike Slovenije za ...

PRIJAVA KRŠITEV

Prijava kršitev Upravi RS za pomorstvo, Pomorski inšpekciji

Inšpekcijski nadzor je nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, izvršujejo pa ga inšpektorji kot uradne osebe s ...

POVRATNE INFORMACIJE