Aktivnost Pridobitev dovoljenja za izvedbo vodnih prireditev

Vodne prireditve in druge aktivnosti na vodi v območju pristaniškega akvatorija se lahko opravljajo le z dovoljenjem Uprave Republike Slovenije za pomorstvo in soglasjem upravljalca pristanišča, na drugih delih teritorialnega morja in notranjih morskih vodah pa le z dovoljenjem Uprave Republike Slovenije za pomorstvo.

Pridobitev dovoljenja za izvedbo vodnih prireditev

 
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno
POVRATNE INFORMACIJE