Aktivnost Preizkus znanja za upravljanje čolna

Preizkus znanja za upravljanje čolna lahko opravljajo državljani Republike Slovenije in posamezniki, ki imajo v Republiki Sloveniji stalno prebivališče ali začasno prebivališče več kot šest mesecev in so stari najmanj 16 let.

Za upravljanje čolna z motorjem moči do 7,35 kW in do 7 metrov dolžine ali vodnega skuterja, mora imeti oseba, ki tak čoln oz. skuter upravlja opravljen najmanj preizkus znanja za upravljanje čolna in mora biti stara najmanj 16 let.

Vloga za pristop k preizkusu znanja za upravljanje čolna

 
Za opravljanje preizkusa znanja za upravljanje čolna se morate prijaviti z vlogo.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Čoln sme izpluti:

- če je glede na konstrukcijske in plovne lastnosti ter opremo ugotovljena njegova sposobnost za plovbo,

- če je zanj izdano dovoljenje za plovbo in

- če ga upravlja usposobljena oseba.

Za usposobljeno osebo šteje, kdor je zdravstveno sposoben in je pridobil eno od naslednjih listin: potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, potrdilo o opravljenem preizkusu znanja za upravljanje čolna ali Potrdilo o enakovrednosti tuje listine.

Oseba, ki upravlja čoln z motorjem moči do 7,35 kW in do 7 metrov dolžine ali vodni skuter, mora imeti najmanj potrdilo o opravljenem preizkusu znanja in mora biti stara najmanj 16 let.

Oseba, ki upravlja gliser ali čoln dolžine nad 12 metrov, mora imeti potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna in mora biti stara najmanj 18 let.

Čoln na vesla in čoln na jadra dolžine do 7 metrov lahko upravlja oseba brez potrdila o opravljenem preizkusu znanja.

Preizkus znanja za upravljanje čolna sestavlja teoretični in praktični del izpita, ki traja največ trideset minut. Teoretični del se opravlja ustno in obsega preverjanje znanja iz pravil o izogibanju trčenja na morju in pomorskih predpisov, praktični del izpita pa obsega pri predmetu pravila o izogibanju trčenju na morju preverjanje znanja iz izogibanja trčenja pri prehitevanju, križanju in plovbi v nasprotnih kurzih.


Za pristop k izpitu tečaj ni obvezen.

Preizkus znanja za upravljanje čolna se opravlja pred izpitno komisijo Uprave Republike Slovenije za pomorstvo:

  • na sedežu Uprave RS za pomorstvo v Kopru,
  • v prostorih Ministrstva za javno upravo v Ljubljani,
  • v prostorih Javne agencije za železniški promet v Mariboru.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (2):

Da

Ne

Delno