Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pogosto vprašanje

Kaj moram storiti, če ne morem pristopiti na dan izpitnega roka, ki mi ga je določila Uprava RS za pomorstvo, za opravljanje izpita za voditelja čolna/za upravljanje z radijsko postajo VHF GMDSS/ za opravljanje preizkusa znanja za upravljanje čolna?
Skladno s tretjim odstavkom 10. člena Pravilnika o upravljanju s čolni (Uradni list RS, št. 42/05, 103/05, 104/09 in 39/18) kandidat opraviči neudeležbo na izpitu pisno s potrdilom, ki opravičuje izostanek, pred izpitom.

Kot potrdilo, ki opravičuje izostanek od izpitnega roka, se šteje zdravniško potrdilo ali potrdilo delodajalca o službeni zadržanosti ali potrdilo pravne osebe, društva, ali druge podobne organizacije, o zadržanosti kandidata na določen izpitni rok. V opravičilu morajo biti navedeni osebni podatki kandidata, razlog in okoliščine zadržanosti na določeni dan izpita, ime in priimek odgovorne osebe, lastnoročni podpis odgovorne osebe in pečat. Potrdilo z žigom in podpisom odgovorne osebe pošlje po e-pošti na naslov: ursp.box@gov.si, sicer se šteje, da izpita ni opravil.

POVRATNE INFORMACIJE