Aktivnost Izpit za voditelja čolna

Izpit za voditelja čolna lahko opravljajo državljani Republike Slovenije in posamezniki, ki imajo v Republiki Sloveniji stalno prebivališče ali začasno prebivališče več kot šest mesecev in so stari najmanj 16 let.

Za upravljanje gliserja ali čolna dolžine nad 12 metrov mora imeti oseba, ki tak gliser oziroma čoln upravlja, opravljen izpit za voditelja čolna in mora biti stara najmanj 18 let.

Vloga za pristop k izpitu za voditelja čolna

 
Za opravljanje izpita za vodenje čolna se morate predhodno prijaviti z vlogo.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Čoln sme izpluti:

  • če je glede na konstrukcijske in plovne lastnosti ter opremo ugotovljena njegova sposobnost za plovbo,
  • če je zanj izdano dovoljenje za plovbo in
  • če ga upravlja usposobljena oseba.


Za usposobljeno osebo šteje, kdor je zdravstveno sposoben in je pridobil eno od naslednjih listin: potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, potrdilo o opravljenem preizkusu znanja za upravljanje čolna ali Potrdilo o enakovrednosti tuje listine.

Oseba, ki upravlja čoln z motorjem moči do 7,35 kW in do 7 metrov dolžine ali vodni skuter, mora imeti najmanj potrdilo o opravljenem preizkusu znanja in mora biti stara najmanj 16 let.

Oseba, ki upravlja gliser ali čoln dolžine nad 12 metrov, mora imeti potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna in mora biti stara najmanj 18 let.

Čoln na vesla in čoln na jadra dolžine do 7 metrov lahko upravlja oseba brez potrdila o opravljenem preizkusu znanja.

Izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela in traja največ trideset minut.

Teoretični del se opravlja ustno in obsega preverjanje znanja iz naslednjih vsebin: pravila o izogibanju trčenja na morju, pomorski predpisi, osnove navigacije, osnove motoroznanstva, mornarska dela in veščine.


Praktični del izpita pa obsega preverjanje znanja iz naslednjih vsebin:
izogibanje trčenja pri prehitevanju, križanju in plovbi v nasprotnih kurzih, določanje položaja čolna, branje in uporaba navtičnih kart, določanje kurza plovbe in merjenje oddaljenosti, vrste vrvi in njihova uporabe z vozli.

Za pristop k izpitu tečaj ni obvezen.

Izpiti za voditelja čolna se opravlja pred izpitno komisijo Uprave Republike Slovenije za pomorstvo:

na sedežu Uprave RS za pomorstvo v Kopru,

v prostorih Ministrstva za javno upravo v Ljubljani,

v prostorih Javne agencije za železniški promet v Mariboru.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (12):

Da

Ne

Delno