Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Pomorski promet: VHF GMDSS izpit

Na čolnu, ki ima radijsko postajo z digitalnim selektivnim klicem na zelo visokih frekvencah, se mora nahajati oseba, ki je usposobljena za upravljanje z VHF GMDSS postajo.

Izpiti se opravljajo na Upravi Republike Slovenije za pomorstvo. Organizirane skupine kandidatov lahko preko svojega pooblaščenca opravljajo praktični del izpita na simulatorju oziroma VHF GMDSS postaji, na kateri so se usposabljali. Pooblaščenec kandidatov mora predhodno sporočiti Upravi, na katerem simulatorju oziroma VHF GMDSS postaji bodo kandidati izpit opravljali. V tem primeru mora Uprava uporabo radijske postaje oziroma simulatorja odobriti.

Kandidat, ki želi opravljati izpit, mora biti star najmanj 16 let.

Tečaj za pristop k VHF GMDSS izpitu ni obvezen.

POTEK POSTOPKA PRIJAVE NA IZPIT:

Stranka vloži pisno prijavo z vsemi predpisanimi sestavinami na Upravi RS za pomorstvo (v nadaljevanju: Uprava). Prijava se vloži po pošti ali osebno. Prijava po elektronski pošti ni mogoča.

V kolikor je vloga stranke popolna, ji Uprava določi rok za opravljanje izpita in jo o tem obvesti na način, ki ga je stranka sama izbrala na prijavi. Priporoča se, da stranka izbere način obveščanja po elektronski pošti.

V kolikor želi stranka opravljati izpit na določenem izpitnem roku, lahko to pripiše na sami vlogi. Uprava lahko želje stranke glede izpitnega roka upošteva, v kolikor je izpitni rok še prost, ni pa nanje v nobeni meri vezana.

Seznam informativnih izpitnih rokov je dosegljiv TUKAJ. Informativni izpitni roki se lahko ne izvedejo, v kolikor je nanj prijavljeno premalo kandidatov ali obstajajo drugi razlogi.

Opozorilo: Uprava stranki določi izpitni rok šele po prejeti popolni prijavi na izpit. Takrat Uprava tudi preveri (ne)zasedenost posameznega roka. Posamezni izpitni rok, ki je bil v času oddaje vloge označen na seznamu kot prost, je lahko (zaradi časovnega zamika) že zaseden v času, ko se stranko razporeja na posamezni izpitni termin.

Prijava za pristop k VHF GMDSS izpitu

Vloga se uporablja za prijavo za pristop k VHF GMDSS izpitu.
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. Teoretični del se opravlja ustno in obsega preverjanje znanja iz vseh vsebin izpitnega programa. Praktični del izpita se opravlja na VHF GMDSS postaji ali na simulatorju in obsega preverjanje znanja iz oddajanja in sprejemanja signala za stisko, ki ga oddaja obalna radijska postaja ali ladja v stiski, oddajanje in sprejemanje komunikacij na prizorišču stiske in oddajanje in sprejemanje splošne radijske komunikacije z obalnimi postajami oziroma drugimi plovili.

Kandidati, ki se na izpit pripravljajo sami, praktični del izpita opravljajo na simulatorju Uprave RS za pomorstvo, GMDSS Tutor program TGS – 4100, Transas Marine Ltd, ki simulira delovanje VHF GMDSS postaje Sailor RT4822.

Navodila za uporabo postaje Sailor RT4822.

POVRATNE INFORMACIJE