Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

Pogosto vprašanje

V:
Kakšna je predpisana vsebina presoje stabilnosti premostitvenih objektov?
O:
Presoja stabilnosti premostitvenih objektov mora vsebovati:

• identifikacijske in tehnične podatke o cestnih objektih,
• poročilo o stanju cestnih objektov,
• maso izrednega prevoza,
• skupno maso in obtežno shemo izrednega prevoza ter statične izračune,
• posebne pogoje za prevoz preko objektov,
• morebitne predhodne ukrepe, potrebne za zagotovitev prevoznosti preko cestnih objektov,
• ugotovitev, da so cestni objekti, preko katerih je predviden izredni prevoz, sposobni za varno izvedbo izrednega prevoza,
• pogoje, pod katerimi se sme izredni prevoz opraviti brez posledic za stabilnost in trajnost cestnih objektov.
POVRATNE INFORMACIJE