Pogosto vprašanje

V:
Kakšna je predpisana vsebina presoje stabilnosti premostitvenih objektov?
O:
Presoja stabilnosti premostitvenih objektov mora vsebovati:

• identifikacijske in tehnične podatke o cestnih objektih,
• poročilo o stanju cestnih objektov,
• maso izrednega prevoza,
• skupno maso in obtežno shemo izrednega prevoza ter statične izračune,
• posebne pogoje za prevoz preko objektov,
• morebitne predhodne ukrepe, potrebne za zagotovitev prevoznosti preko cestnih objektov,
• ugotovitev, da so cestni objekti, preko katerih je predviden izredni prevoz, sposobni za varno izvedbo izrednega prevoza,
• pogoje, pod katerimi se sme izredni prevoz opraviti brez posledic za stabilnost in trajnost cestnih objektov.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Te strani ni še nihče ocenil.