Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

vodič Z družino se selim v tujino

Potrebni postopki
1

Vloga za prijavo stalnega naslova v tujini

IZBIRNO
Vlogo za prijavo stalnega naslova v tujini vložite pri pristojnem organu (upravni enoti, krajevnem uradu ali diplomatsko konzularnemu predstavništvu RS v tujini), najpozneje v 15 dneh od naselitve. Stalni naslov v tujini lahko prijavite tudi pred naselitvijo v tujini, če ob prijavi navedete datum naselitve.
Preberite več
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno
2

Vloga za prijavo stalnega naslova v tujini - za mladoletnega otroka in drugo osebo

IZBIRNO
Vlogo za prijavo stalnega naslova v tujini za mladoletnega otroka vložite pri pristojnem organu (upravna enota ali krajevni urad), kadar se za stalno odseli iz Republike Slovenije. V primerih, ko starši živijo na različnih naslovih ali se z otroki seli samo en starš ali naslov v tujini prijavlja tisti od staršev, ki mu otrok ni zaupan v varstvo in vzgojo, priložite soglasje drugega starša.
Preberite več
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno
3

Mednarodna obdavčitev posameznika

OBVEZNO
Od katerih dohodkov morajo plačati dohodnino rezidenti Slovenije, od katerih dohodkov morajo plačati dohodnino nerezidenti Slovenije …
Preberite več
4

Ureditev zdravstvenega zavarovanja

OBVEZNO
Če se za stalno preselite v tujino, imate pravico do zdravstvenih storitev po predpisih tujih držav in sicer v obsegu, ki ga te države zagotavljajo svojim zavarovanim osebam. Navedeno velja za države EU, EGP ter Švico, v Bosno in Hercegovino, Črni goro, Makedonijo ter v Srbijo.

To pravico lahko uveljavljate na podlagi potrdila, ki vam ga izda Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

5

Odjava družinskega člana iz obveznega zdravstvenega zavarovanja

OBVEZNO
Z odjavo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja družinski član ne bo več zavarovan kot družinski član po vas, razen, če ne gre za odjavo s sočasno novo prijavo zaradi spremembe podatkov.
Preberite več
Sporočanje sprememb
Prejemniki pravic iz javnih sredstev

Če ste prejemnik pravic iz javnih sredstev (npr. prejemnik otroškega dodatka, državne štipendije...) morate o spremembi naslova obvestiti center za socialno delo, kjer ste imeli prijavljeno stalno prebivališče.

Odjava plačila RTV prispevka

Če nimate v lasti električnega priključka, lahko odjavite plačilo RTV prispevka. Odjavo uredite na predpisanem obrazcu.

Glasovanje na volitvah in referendumih

Če ste se izselili iz Republike Slovenije, ste pa vpisani v volilni imenik v Republiki Sloveniji, lahko glasujete na volitvah (razen lokalnih volitvah) in referendumih. O želenem načinu glasovanja morate predhodno obvestiti Državno volilno komisijo.

POVRATNE INFORMACIJE