Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Selim se v tujino

Potrebni postopki
1

Prijava stalnega prebivališča

OBVEZNO
Stalno prebivališče je naslov, na katerem posameznik stalno prebiva, in je ta naslov središče njegovih življenjskih interesov, kar se presoja na podlagi njegovih družinskih, partnerskih, delovnih, ekonomskih, socialnih in drugih vezi, ki kažejo, da med posameznikom in naslovom, kjer živi, obstajajo tesne in trajne povezave.
Preberite več
2

Mednarodna obdavčitev posameznika

OBVEZNO
Od katerih dohodkov morajo plačati dohodnino rezidenti Slovenije, od katerih dohodkov morajo plačati dohodnino nerezidenti Slovenije …
Preberite več
3

Ureditev zdravstvenega zavarovanja

OBVEZNO
Če se za stalno preselite v tujino, imate pravico do zdravstvenih storitev po predpisih tujih držav in sicer v obsegu, ki ga te države zagotavljajo svojim zavarovanim osebam. Navedeno velja za države EU, EGP ter Švico, v Bosno in Hercegovino, Črni goro, Makedonijo ter v Srbijo.

To pravico lahko uveljavljate na podlagi potrdila, ki vam ga izda Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

4

Selitev v tujino in davčna obveznost

IZBIRNO
Davčna obveznost posameznika je odvisna od njegovega statusa (rezident, nerezident). Posameznik, ki za daljši čas oziroma za stalno odide iz Slovenije, se šteje za nerezidenta Slovenije, ko pretrga vse pomembne rezidenčne vezi s Slovenijo, tj. odjavi stalno prebivališče v Sloveniji

in prenese center osebnih (npr. selitev skupaj z družino, udejstvovanje v družabnem življenju v tujini) in ekonomskih interesov (npr. zaposlitev v tujini, premoženje) v tujino ter tudi sicer ni prisoten v Sloveniji več kot 183 dni v koledarskem letu.

Sporočanje sprememb
Prejemniki pravic iz javnih sredstev

Če ste prejemnik pravic iz javnih sredstev (npr. prejemnik denarne pomoči, državne štipendije...) morate o spremembi naslova obvestiti center za socialno delo, kjer ste imeli prijavljeno stalno prebivališče.

Odjava plačila RTV prispevka

Če nimate v lasti električnega priključka, lahko odjavite plačilo RTV prispevka. Odjavo uredite na predpisanem obrazcu.

Glasovanje na volitvah in referendumih

Če ste se izselili iz Republike Slovenije, ste pa vpisani v volilni imenik v Republiki Sloveniji, lahko glasujete na volitvah (razen lokalnih volitvah) in referendumih. O želenem načinu glasovanja morate predhodno obvestiti Državno volilno komisijo.

POVRATNE INFORMACIJE