Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Selitev, prijava, odjava prebivališča: Prijava stalnega naslova v tujini

Stalni naslov v tujini je naslov, ki ga posameznik navede, ko se stalno naseli v tujini ali spremeni naslov v tujini.

Vloga za prijavo stalnega naslova v tujini

Vlogo za prijavo stalnega naslova v tujini vložite pri pristojnem organu (upravni enoti, krajevnem uradu ali diplomatsko konzularnemu predstavništvu RS v tujini), najpozneje v 15 dneh od naselitve. Stalni naslov v tujini lahko prijavite tudi pred naselitvijo v tujini, če ob prijavi navedete datum naselitve.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Vloga za prijavo stalnega naslova v tujini - za mladoletnega otroka in drugo osebo

Vlogo za prijavo stalnega naslova v tujini za mladoletnega otroka vložite pri pristojnem organu (upravna enota ali krajevni urad), kadar se za stalno odseli iz Republike Slovenije. V primerih, ko starši živijo na različnih naslovih ali se z otroki seli samo en starš ali naslov v tujini prijavlja tisti od staršev, ki mu otrok ni zaupan v varstvo in vzgojo, priložite soglasje drugega starša.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Prijava ali sprememba stalnega naslova v tujini

Stalni naslov ali spremembo stalnega naslova v tujini morate prijaviti pri pristojnem organu (upravni enoti, krajevnem uradu ali diplomatsko konzularnemu predstavništvu Republike Slovenije v tujini), najpozneje v 15 dneh od naselitve ali spremembe stalnega naslova v tujini. Stalni naslov v tujini lahko prijavite tudi pred naselitvijo, če ob prijavi navedete datum naselitve.

Naslov v tujini sestavljajo ime in koda države, ime ožjega območja, če v državi obstaja, kraj, ulica in hišna številka ter dodatek k hišni številki in številka stanovanja, če obstajata, poštna številka in ime pošte oziroma drugi podatki, ki se v tujini štejejo kot sestavni del naslova.


Prijavo stalnega naslova v tujini lahko za posameznika, z njegovim pooblastilom, opravi tudi tretja oseba. Posamezniku, ki ni poslovno sposoben, prijavita stalni naslov v tujini starša ali eden od staršev s soglasjem drugega, oziroma drug zakoniti zastopnik. V določenih primerih soglasje ni potrebno. Pri tem pa velja izjema pri posameznikih, ki so mlajši od 18 let, vendar starejši od 15 let, in ki so po drugih predpisih pridobili popolno poslovno sposobnost. Za te posameznike namreč velja, da morajo sami prijaviti stalni naslov v tujini.

Po prijavi stalnega naslova v tujini je državljan Republike Slovenije dolžan zamenjati identifikacijske dokumente, kot to urejajo področni zakoni in sicer osebno izkaznico, potni list in vozniško dovoljenje najkasneje v 30 dneh. Izjemoma se lahko nov naslov v tujini vpiše v star potni list kot sprememba, če je za to na tretji strani obrazca potnega lista še prazen prostor.

V primeru, da želite potrdilo o prijavi stalnega naslova v tujini, morate to navesti v vlogi.

POVRATNE INFORMACIJE