Selitev, prijava, odjava prebivališča Prijava stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji

Stalno prebivališče je naslov v Republiki Sloveniji, na katerem posameznik stalno prebiva, in je ta naslov središče njegovih življenjskih interesov, kar se presoja na podlagi njegovih družinskih, partnerskih, delovnih, ekonomskih, socialnih in drugih vezi, ki kažejo, da med posameznikom in naslovom, kjer živi, obstajajo tesne in trajne povezave.

Na naslov stalnega prebivališča je vezano gospodinjstvo.

Vloga za prijavo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji

 
Vlogo za prijavo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji vložite, kadar boste na nekem naslovu stalno prebivali.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Vloga za prijavo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji - brez uporabe e-identitete

 
Vlogo za prijavo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji vložite, kadar boste na nekem naslovu stalno prebivali.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko

Vloga za prijavo stalnega prebivališča za mladoletno ali drugo osebo

 
Posamezniku, ki ni poslovno sposoben, prijavita stalno prebivališče starša ali eden od staršev s soglasjem drugega oziroma drug zakoniti zastopnik na naslov, kjer posameznik stalno prebiva. V določenih primerih soglasje ni potrebno. Prijavo prebivališča lahko izvede tudi druga oseba, ki ima pisno pooblastilo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Vloga za prijavo stalnega prebivališča za mladoletno ali drugo osebo - brez uporabe elektronske identitete

 
Posamezniku, ki ni poslovno sposoben, prijavita stalno prebivališče starša ali eden od staršev s soglasjem drugega oziroma drug zakoniti zastopnik na naslov, kjer posameznik stalno prebiva. V določenih primerih soglasje ni potrebno. Prijavo prebivališča lahko izvede tudi druga oseba, ki ima pisno pooblastilo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko

Prijava stalnega prebivališča

Stalno prebivališče morate prijaviti v osmih dneh od naselitve oziroma od vročitve dovoljenja za stalno prebivanja tujca upravni enoti ali krajevnemu uradu. S prijavo novega stalnega prebivališča, staro preneha.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (279):

Da

Ne

Delno