Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

Selitev, prijava, odjava prebivališča: Prijava stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji

Stalno prebivališče je naslov v Republiki Sloveniji, na katerem posameznik stalno prebiva, in je ta naslov središče njegovih življenjskih interesov, kar se presoja na podlagi njegovih družinskih, partnerskih, delovnih, ekonomskih, socialnih in drugih vezi, ki kažejo, da med posameznikom in naslovom, kjer živi, obstajajo tesne in trajne povezave.

Vloga za prijavo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji

Vlogo za prijavo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji vložite, kadar boste na nekem naslovu stalno prebivali.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Vloga za prijavo stalnega prebivališča za mladoletno ali drugo osebo

Posamezniku, ki ni poslovno sposoben, prijavita stalno prebivališče starša ali eden od staršev s soglasjem drugega oziroma drug zakoniti zastopnik na naslov, kjer posameznik stalno prebiva. V določenih primerih soglasje ni potrebno. Prijavo prebivališča lahko izvede tudi druga oseba, ki ima pisno pooblastilo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Prijava stalnega prebivališča

Stalno prebivališče morate prijaviti v osmih dneh od naselitve oziroma od vročitve dovoljenja za stalno prebivanja tujca upravni enoti ali krajevnemu uradu na območju katerega prijavljate stalno prebivališče. S prijavo novega stalnega prebivališča staro preneha.

V primeru, da želite potrdilo o prijavi stalnega prebivališča, morate to navesti v vlogi.

POVRATNE INFORMACIJE