Selitev, prijava, odjava prebivališča Prijava stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji

Stalno prebivališče je naslov v Republiki Sloveniji, na katerem posameznik stalno prebiva, in je ta naslov središče njegovih življenjskih interesov, kar se presoja na podlagi njegovih družinskih, partnerskih, delovnih, ekonomskih, socialnih in drugih vezi, ki kažejo, da med posameznikom in naslovom, kjer živi, obstajajo tesne in trajne povezave.

Na naslov stalnega prebivališča je vezano gospodinjstvo.

Vloga za prijavo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji

 
Vlogo za prijavo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji vložite, kadar boste na nekem naslovu stalno prebivali.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Vloga za prijavo stalnega prebivališča za mladoletno ali drugo osebo

 
Posamezniku, ki ni poslovno sposoben, prijavita stalno prebivališče starša ali eden od staršev s soglasjem drugega oziroma drug zakoniti zastopnik na naslov, kjer posameznik stalno prebiva. V določenih primerih soglasje ni potrebno. Prijavo prebivališča lahko izvede tudi druga oseba, ki ima pisno pooblastilo.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Prijava stalnega prebivališča

Stalno prebivališče morate prijaviti v osmih dneh od naselitve oziroma od vročitve dovoljenja za stalno prebivanja tujca upravni enoti ali krajevnemu uradu. S prijavo novega stalnega prebivališča, staro preneha.

OPOZORILO: Sprememba prebivališča v času epidemije COVID-19

V času razglašene epidemije je lahko posameznik s stalnim in začasnim prebivališčem nastanjen samo na enem naslovu prebivanja. Prijava spremembe prebivališča mora biti zato oddana za prebivališče, na katerem namerava posameznik bivati v času razglašene epidemije.

Dokazovanje stalnega/začasnega prebivališča za čas trajanje epidemije

Posameznik, ki še ni vložil vloge za vpis spremembe naslova, lahko svoje stalno ali začasno prebivanje v občini dokazuje z dokazilom o pravici do prebivanja na naslovu (z izjavo o lastništvu/solastništvu nepremičnine, najemno pogodbo, soglasjem lastnika, enega solastnika ali stanodajalca).

Kdor je že vložil vlogo za spremembo naslova, pa vloga še ni rešena, lahko svoje stalno ali začasno prebivanje v občini do končne rešitve vloge dokazuje z dokazilom o oddani vlogi.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (339):

Da

Ne

Delno