Aktivnost Izpis podatkov o osebah, prijavljenih na mojem naslovu

Lastnik ali solastnik nepremičnine na določenem naslovu je upravičen do podatkov o vseh posameznikih, ki imajo oziroma so imeli prijavljeno stalno ali začasno prebivališče na tem naslovu in sicer za obdobje, za katerega podatke zahteva, vendar največ za obdobje njegovega lastništva ali solastništva te nepremičnine.

Če ste lastnik ali solastnik stavbe na določenem naslovu, lahko zaprosite katerokoli upravno enoto v Republiki Sloveniji ali ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, da vam posreduje podatke o posameznikih, ki imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče na tem naslovu.

Vloga za izpis podatkov o osebah, prijavljenih na naslovu

 
Za izpis podatkov lahko zaprosite na katerikoli upravni enoti.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Kot lastnik ali solastnik stavbe na določenem naslovu lahko zaprosite za naslednje podatke o posameznikih, ki so prijavljeni na naslovu vaše nepremičnine:

  • imenu in priimku, letu rojstva ter vrsti prebivališča vseh posameznikov, ki imajo oziroma so imeli prijavljeno stalno ali začasno prebivališče na tem naslovu, in sicer za obdobje, za katerega podatke zahteva, vendar največ za obdobje njegove­ga lastništva ali solastništva te nepremičnine.

Če je lastnik oziroma solastnik mladoletna oseba, lahko za podatke zaprosi njen zakoniti zastopnik oziroma skrbnik otroka. Za podatke pa lahko zaprosi tudi druga oseba, ki ima pooblastilo od lastnika ali solastnika nepremičnine oziroma stavbe.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (45):

Da

Ne

Delno