Aktivnost Overitve javnih listin za uporabo v tujini

Javno listino, ki je bila izdana v Republiki Sloveniji, overite, če to zahteva pravo države, kjer jo boste uporabljali.

Postopke potrditve verodostojnosti podpisov sodnikov, notarjev in sodnih tolmačev za uporabo javnih listin v tujini izvajamo na Ministrstvu za pravosodje. Z overitvijo ne potrjujemo resničnosti vsebine listine.

Vloga za overitev listin za uporabo v tujini

 
Možni načini oddaje:
  • po pošti
  • osebno

Ministrstvo za pravosodje lahko overi pristnost pečata in podpisa na javni listini, izdani v Republiki Sloveniji. Overi lahko zgolj podpise in pečate:


  • okrožnih sodnikov,
  • notarjev in
  • sodnih tolmačev.


Overitve podpisov in pečatov drugih pristojnih oseb (notarskih pomočnikov, matičarjev, državnih organov, šolskih dokumentov in podobnih) na javnih listinah opravljajo okrožna sodišča.


Overitev listine pomeni potrditev verodostojnosti podpisov uradnih oseb, ki so listino podpisale, in verodostojnosti odtisov pečatov državnih organov na njej.

Ministrstvo za pravosodje opravlja overitve v času uradnih ur, ki so:

  • v ponedeljek med 9:00 in 12:00;
  • v sredo med 9:00 in 12:00 ter med 14:00 in 16:00;
  • v petek med 9:00 in 12:00.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (23):

Da

Ne

Delno