Pogosto vprašanje

V:
Potrebujem overjeno srednje šolsko spričevalo in rojstni list (kopija, ki sem jo dobila na upravni enoti) za vpis na fakulteto. Ali lahko oba dokumenta overim na upravni enoti?
O:
Vpis na visokošolski študij, ki ga izvaja javni zavod (npr. javna fakulteta) oziroma se izvaja po akreditiranem programu, je po naravi stvari javnopravna zadeva, ki ima celo elemente upravne zadeve, zato se v postopkih lahko uporabljajo tudi overjene kopije izvirnih listin, ki jih je naredila upravna enota.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (47):

Da

Ne

Delno