Pogosto vprašanje

V:
Ali je mogoče na upravni enoti overiti podpis na pogodbo, ki je napisana v angleškem jeziku?
O:
Upravna overitev lastnoročnega podpisa na upravni enoti je v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku namenjena overitvi podpisov na listinah, ki se uporabljajo v upravnih zadevah oziroma v upravnih postopkih. Kolikor dokument, na katerem naj se overi overiti podpis, uporabljamo v druge namene, bi se zaradi prej navedenega lahko prerekala njegova veljavnost. Zato uvodoma opozarjamo na previdnost, saj bi sicer naknadno morali opraviti overitev še pred notarjem. Jezik, v katerem je listina sestavljena, ni ovira za overitev, saj z overitvijo lastnoročnega podpisa ne potrjujemo vsebine, ampak zagotavljamo le pristnost podpisa osebe, ki se je podpisala pred uradno osebo oziroma podpis na listini priznala kot svojega. Za listine v tujem jeziku zadostuje, da uradna oseba ugotovi osnovne podatke o listini (npr. vrsti, številki, datumu izdaje ipd.), ker podatke o tem vpiše v uradno evidenco opravljenih overitev. Zgolj izjemoma, ko iz tuje listine ne more ugotoviti vsebine, ki je potrebna za evidentiranje, lahko odredi, da listino prevede sodni tolmač.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (21):

Da

Ne

Delno