Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve. Skoči na filtre seznama

Pogosto vprašanje

V:
Ali je mogoče na upravni enoti overiti podpis na pogodbo, ki je napisana v angleškem jeziku?
O:
Upravna overitev lastnoročnega podpisa na upravni enoti je v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku namenjena overitvi podpisov na listinah, ki se uporabljajo v upravnih zadevah oziroma v upravnih postopkih. Kolikor dokument, na katerem naj se overi overiti podpis, uporabljamo v druge namene, bi se zaradi prej navedenega lahko prerekala njegova veljavnost. Zato uvodoma opozarjamo na previdnost, saj bi sicer naknadno morali opraviti overitev še pred notarjem. Jezik, v katerem je listina sestavljena, ni ovira za overitev, saj z overitvijo lastnoročnega podpisa ne potrjujemo vsebine, ampak zagotavljamo le pristnost podpisa osebe, ki se je podpisala pred uradno osebo oziroma podpis na listini priznala kot svojega. Za listine v tujem jeziku zadostuje, da uradna oseba ugotovi osnovne podatke o listini (npr. vrsti, številki, datumu izdaje ipd.), ker podatke o tem vpiše v uradno evidenco opravljenih overitev. Zgolj izjemoma, ko iz tuje listine ne more ugotoviti vsebine, ki je potrebna za evidentiranje, lahko odredi, da listino prevede sodni tolmač.
POVRATNE INFORMACIJE