Skoči na filtre seznama
Filtriranje se bo izvedlo ob spremembi izbire filtra in ne zahteva dodatne potrditve.

POTRDILA IN IZPISKI: Izpisek iz matičnega registra o rojstvu

Rojstvo dokazujete z izpiskom iz matičnega registra o rojstvu, državljani Republike Slovenije pa z izpiskom o rojstvu dokazujete tudi državljanstvo in osebni status.

V matični register vpisujemo vsa rojstva slovenskih državljanov v Republiki Sloveniji ali v tujini in vsa rojstva tujih državljanov, ki so se zgodila na območju Republike Slovenije.

Vloga za izdajo izpiska iz matičnega registra o rojstvu

Izpisek vam lahko izdamo na obrazcu za notranji promet za uporabo v Sloveniji ali na večjezičnem mednarodnem obrazcu za uporabo v tujini.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Vloga za izdajo izpiska iz matičnega registra o rojstvu - za drugo osebo

Vloga omogoča staršem oz. skrbnikom pridobitev izpiska iz matičnega registra o rojstvu za njihovega mladoletnega otroka. Izpisek je možno pridobiti tudi za drugo osebo, če priložite njeno skenirano overjeno pisno privolitev. Izpisek vam lahko izdamo na obrazcu za notranji promet za uporabo v Sloveniji ali na večjezičnem mednarodnem obrazcu za uporabo v tujini.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • osebno

Za izpisek o rojstvu lahko zaprosite zase ali za drugo osebo, ki vas je pooblastila s pisno izjavo. Če zaprosite za izpisek o rojstvu za svojega mladoletnega otroka, ki še ni dopolnil 18 let, pisno pooblastilo ni potrebno.


Izpisek vsebuje:

  • osebno ime,
  • datum in kraj rojstva,
  • EMŠO,
  • spol,
  • državljanstvo,
  • podatke o starših.
POVRATNE INFORMACIJE