Pogosto vprašanje

V:
Ali lahko uporabljam poškodovan potni list?
O:
Potni list se lahko poškoduje zaradi neprimerne hrambe ali nepravilnega ravnanja imetnika.

Oseba, ki ima poškodovan, obrabljen ali iz kakšnega drugega razloga ne več uporaben potni list, ga mora izročiti pristojnemu organu, in sicer najpozneje v tridesetih dneh.

Hkrati lahko zaprosi za izdajo novega potnega lista, za katerega pa mora tudi plačati.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (4):

Da

Ne

Delno